15. díl - Kazuistika: Dluhy za bydlení jsou nejhorší


17. 05. 2018  00:35   |   Asociace občanských poraden   |   komentářů (0)

Výchozí situace: Klient se dostavil do občanské poradny kvůli své dceři s dotazem ohledně velmi špatné finanční situace. Klient uvedl, že dcera dluží od roku 2000 za nájem městského bytu. Dcera je v současné době vedena na ÚP bez nároku na hmotné zabezpečení.

Klient uvedl, že dcera je podruhé vdaná a její manžel pobírá invalidní důchod ve výši 7 400 Kč. Klient – otec dcery popsal velmi podrobně rodinnou situaci a vzájemné vztahy mezi rodinnými příslušníky. Klient uvedl, že se dcera v prvním manželství stala obětí domácího násilí ze strany manžela a v té době také vznikly dluhy za neplacení nájemného. Klient dále sdělil, že dcera s rodinou v době prvního manželství nekomunikovala a z tohoto důvodu klient nevěděl, jaké má dcera problémy.   

Popis problému-zakázka:

Klient při konzultaci uvedl, že dcera dostala minulý měsíc výzvu od exekutora k zaplacení dlužné částky ve lhůtě 30ti dnů. Klient uvedl, že dlužná částka na nájmu za městský byt od roku 2000 činila 198 000 Kč; celkový dluh,  ve kterém jsou započítané úroky z prodlení, smluvní pokuty, exekuční řízení, odměna exekutora činí  cca 2,2 mil. Kč.

Klient byl z celé situace velmi zdrcen, protože mu přišlo velmi nemožné, aby dcera tuto částku mohla někdy zaplatit.

Při další návštěvě klienta v poradně byla přítomna i dcera, která očekává, že tuto situaci vyřeší její otec.  Dcera klienta uvedla, že od doby, kdy ji první manžel fyzicky týral, trpí psychickými potížemi, což bylo patrné i při komunikaci. Uvedla, že vůbec nevěděla, že bývalý manžel neplatil pravidelně nájem. Sdělila, že se v této době schovávala různě u kamarádek. Několikrát k nim vyjížděla P ČR, ale nikdy nesouhlasila s podáním trestního stíhání manžela z důvodu fyzického násilí. Uvedla, že později nereagovala na různé upomínky a výzvy, což v současné době vnímá jako velkou chybu. Klientka je v současné době vdaná, manžel pobírá invalidní důchod ve výši 7 400  Kč a vzhledem ke zdravotnímu omezení si nemůže zvýšit příjem prací.

Dcera klienta je vyučena cukrářka, ale několik let pracovala jako uklízečka.

Z výše uvedeného je patrné, že dlužnice není schopna z příjmu uklízečky v žádném případě zaplatit dlužnou částku ve výši 2,2 mil. Kč.

Řešení:

Klientovi byl při první návštěvě vše podrobně vysvětleno a bylo mu vysvětleno, že může dcera podat návrh na zastavení exekuce pro nemajetnost. Byl mu předán vzor návrhu na zastavení exekuce, kterou může poslat dcera exekutorovi. Dále klientovi doporučeno, aby si společně s dcerou sjednali schůzku s pracovníkem, který má na magistrátě na starosti bytovou problematiku.

Při druhé návštěvě společně s dcerou klient sdělil, že s dotyčným pracovníkem hovořil a společně sepsali rovněž pro exekutora žádost o zastavení exekuce pro nemajetnost (ale nepodali s tím, že se pokusí jednat na magistrátu). Pracovník  na bytovém odboru mu vysvětlil, že by bylo vhodné, aby dlužnou částku za nájem zaplatili do 1 měsíce a pak může dlužnice požádat město o prominutí úroků z prodlení a smluvních pokut. Pokud by město žádosti vyhovělo, zcela se poníží částka vymáhána exekutorem a sníží se i odměna exekutora. Vzniklou dluhovou problematiku řešil hlavně klient /tj. otec dlužnice/.   Po zaplacení dlužné částky bude svolána příslušná komise, která vyhodnotí, za jaké situace dluh vznikl. Pokud dlužnice doloží důkazy, že se stala obětí domácího fyzického i psychického násilí, budou ji odpuštěny úroky z prodlení od roku 2 000 v plné výši, tyto úroky činí převážnou část velmi vysoké dlužné částky.

Klientovi bylo během několika konzultací rovněž vysvětleno, že pokud by jednání na magistrátě o možnosti prominutí úroků z prodlení nebylo úspěšné, je možné podat exekutorovi písemný návrh na zastavení exekuce pro nemajetnosti povinného.

Prognóza:

Situace se zpočátku jevila pro klienta velmi složitá. Po podrobném vysvětlení celé problematiky a pochopení jednotlivých možných řešení klient sdělil, že si myslel, že situace je neřešitelná a dcera bude pořád zadlužena. Byl velmi překvapen a potěšen vysvětlením několika nabídnutých řešení, jak je možné dluhovou problematiku vyřešit.

Zpětná vazba:

Klient během konzultace několikrát poděkovala za psychickou podporu, podrobné vysvětlení jednotlivých možností.

 Citované zdroje:

Občanský zákoník, exekuční řád

 

 

 Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.98406 / Celkový počet hodnoceni 251
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti