31. díl - Kazuistika: Exekuce dokáže dluh výrazně zvýšit


12. 07. 2018  00:56   |   Asociace občanských poraden   |   komentářů (0)

Výchozí situace: Na konzultaci přijde pár. Klientem je muž, žena je jeho přítelkyně. Klient řeší nečekanou exekuci. Dluh vznikl tak, že klient hradil pojištění týkající se jeho práce. Toto pojištění telefonicky zrušil a měl za to, že celá věc je vyřízena.

Za nějakou dobu mu ovšem přišel platební rozkaz na úhradu dluhu u této pojišťovny. Platební rozkaz byl na částku 401,-Kč (jistina) + 1.248,-Kč (příslušenství). Klient v 15tidenní lhůtě, která byla uvedena v platebním rozkazu, dluh neuhradil. Dlužnou částku ale pojišťovně zaslal, avšak až po to skončení této 15tidenní lhůty. Pět dní předtím, než odeslal dlužnou částku, pojišťovna již zadala vymáhání dluhu exekutorovi. Exekutor zablokoval klientovi bankovní účet.

Popis problému - zakázka:

Klient je nyní ve slepé uličce, neví, jak má postupovat. Dluh věřiteli-pojišťovně již uhradil, ale přesto mu exekutor zablokoval účet, na kterém má klient své běžné finance.

  1. Intervence:

Klient má s sebou dokumenty od exekutora, pročítám si je, abych se v celé situaci lépe zorientovala.

Ujasňuji si problém – klient poslal věřiteli ještě před tím, než věřitel podal návrh na exekuci, celou dlužnou částku ve výši 1.650,-Kč (jistina + příslušenství). Exekutor nemusel vědět, že klient již oprávněnému dluh uhradil, možná, že ani sám oprávněný – tedy pojišťovna – si nemusela všimnout, že je dluh již uhrazen.

Po podání návrhu na exekuci narostla původní částka o náklady oprávněného a náklady exekutora. Celková dlužná částka se tedy vyšplhala na 13.144,-Kč. Klient se pokoušel poslat ze zablokovaného účtu exekutorovi náklady oprávněného + náklady exekutora ve výši 7.562,5,-Kč. Zadal v bance příkaz k úhradě, platba však nebyla, z důvodu zablokovaného účtu, odeslána.

Zjišťuji, že klient opomněl započítat do výsledné částky zákonný úrok z prodlení ve výši 18,84,-Kč. Exekutorovi by tedy nyní měl zaslat částku 7.562,5,-Kč navýšenou o 18,84,-Kč.

Nyní klientovi ještě běží 30tidenní lhůta na dobrovolné uhrazení vymáhané částky se sníženými náklady exekuce.

Klient chce celou částku uhradit a exekuci ukončit, ale nemůže, protože nemá přístup na účet a v hotovosti příslušný obnos nemá.

Ještě klienta upozorňuji na možnost vybrat si z účtu dvojnásobek životního minima – tuto částku mu musí banka jednorázově vydat, nachází-li se taková částka na účtu.

Možnosti řešení:

Navrhuji klientovi napsat exekutorovi formální dopis, popsat mu celou situaci a požádat o součinnost při řešení exekuce.

Domlouváme se s klientem na další osobní konzultaci. Klient buď dopis sám napíše a na další konzultaci ho spolu ještě probereme, nebo na této konzultaci dopis společně sepíšeme.

  1. Intervence:

Na druhé konzultaci s klientem sepisujeme žádost exekutorovi o součinnost ve věci vymáhané pohledávky. Popisuji veškeré okolnosti této exekuce – co a kdy klientovi přišlo, co a kdy zaplatil a jaká částka zbývá k doplacení. Zdůrazňuji též, že klient je stále ve 30tidenní lhůtě na dobrovolné splnění vymáhané povinnosti. Žádám exekutora o vyjádření k situaci a informaci o možném způsobu úhrady zbývající částky.

K dopisu klient přidává důkazy uvedených tvrzení – doklad o uhrazení dlužné částky věřiteli, vyrozumění o zahájení exekuce apod.

Prognóza:

Předpokládám, že exekutor klientovi povolí zaslání zbývající částky ze zablokovaného účtu, nebo si částku sám strhne.

Zpětná vazba:

Klient telefonicky sděluje, že intervence u exekutora byla úspěšná a že je exekuce ukončena.

Zdroje:

Zákon č. 99/1963 Sb. občanský soudní řád

Zákon č. 120/2001 Sb. exekuční řád

 Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.04459 / Celkový počet hodnoceni 157
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti