Advokátní kanceláře zastupující klienty bank se spojují v boji proti úvěrovým poplatkům


12. 09. 2013  14:13   |   Poplatkyzpet.cz   |   komentářů (0)

K právním zástupcům služby Poplatkyzpet.cz, která získává klientům bank zpět jejich úvěrové poplatky, se nově přidávají další advokátní kanceláře, které zastupují ostatní iniciativy a klienty bank. Společně zastávají shodné stanovisko, a to že účtování úvěrových poplatků je nelegální.  Shodují se také na nepřiměřeném postupu Obvodního soudu pro Prahu 4, který znesnadňuje získávání úvěrových poplatků zpět tím, že nevydává elektronické platební rozkazy a doměřuje soudní poplatky z původních 400 Kč na 1.000 Kč, či zpochybňuje udělování plných mocí.

Několik advokátních kanceláří se spojilo ve společném úsilí získat úvěrové poplatky pro klienty bank zpět. Ke stanoviskům a právním argumentům advokátní kanceláře Toman, Devátý & partneři, která poskytuje své poradenství službě Poplatkyzpet.cz, se přidala i AK Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., AK Pajerová s.r.o. a advokáti JUDr. David Kuboň, Mgr. Martina Urbanová a JUDr. Klára Kořínková, Ph.D.

Mgr. Petr Němec, právník a zapsaný mediátor spolupracující se službou Poplatkyzpet.cz, ke spojení sil advokátních kanceláří říká: „Ačkoliv jsou advokáti navzájem konkurenti, vždy je na prvním místě zájem jejich klientů. Proto advokáti začali sdílet své znalosti a vyměňovat si zkušenosti a poznatky v boji s bankami. Platí totiž jednoduchá pravda "víc hlav víc ví". Ze společné spolupráce plyne i naše jednoznačné utvrzení v tom, že právo a argumenty jsou na naší straně, nikoliv na straně bank. Věřím, že soudy nám nakonec dají zapravdu."

Advokáti se především shodují na nestandardnosti postupu Obvodního soudu Prahu 4. V případě soudních řízení vedených u některých soudců Obvodního soudu pro Prahu 4 byla zpochybněna platnost plných mocí k zastoupení klientů advokátní kanceláří Toman, Devátý & partneři. JUDr. Petr Toman, který službě Poplatkyzpet.cz poskytuje své právní poradenství, komentuje tento postup takto: „Cítím za tím snahu odradit spotřebitele od uplatňování jejich nároků soudní cestou. V situaci, kdy banky odmítly jakékoliv jednání a nároky klientů přehlížejí, ale jiná cesta není. Tímto postupem je pouze odváděna pozornost od jádra celé problematiky, kterým je otázka platnosti ujednání o poplatcích inkasovaných bankami.  Tato ujednání považujeme i nadále za neplatná a i přes vzniklé překážky budeme nároky klientů dále důsledně prosazovat. I ve spolupráci s dalšími advokáty, s nimiž jsme se spojili.“

JUDr. Pavel Fráňa, ze spolupracující advokátní kanceláře Hartmann, Jelínek, Fráňa a partneři, s.r.o., ke kauze úvěrových poplatků říká: „Z hlediska českého právního prostředí je důležité, že spotřebitelské spory dokážou zahýbat zvyky navenek nedotknutelných institucí, jako jsou banky. V budoucnu tak může dojít ke snížení množství případů, kdy se velký podnikatelský subjekt bude pokoušet podobně zkrátit spotřebitele na jeho právech. K rozuzlení celého sporu o úvěrové poplatky je však zapotřebí korektního přístupu soudů. Současné natahování sporů nebývalými procesními prostředky, především ze strany Obvodního soudu pro Prahu 4, rozhodně nevede ke kvalitnímu právnímu hodnocení celé věci, ale pouze k oddalování přístupu ke spravedlnosti pro značnou část spotřebitelů uplatňujících svá práva.“

Majitel serveru Bankovnipoplatky.com, Ing Patrik Nacher, doplňuje: „Musím přiznat, že jsem v šoku z toho, jaké obstrukce se na klienty valí zejména ze soudu pro Prahu 4. Myslím si, že míra právního formalismu, je ve vztahu k hromadným spotřebitelským sporům v civilizovaných zemích, nevídaná. Ukazuje se, že náš právní systém není připraven na tento druh sporu. Počínaje zdlouhavostí procesů, přes obstrukce a různé právní kličky, až po naprostou nepředvídatelnost rozhodnutí i u totožných případů. Pro politiky by to mohla být před volbami výzva, jak zlepšit postavení spotřebitelů a obohatit náš právní systém o institut hromadných žalob.“

JUDr. David Kuboň, advokát, vyjadřuje svůj názor na situaci kolem účtování úvěrových poplatků: "Výsledek sporu o poplatek za správu úvěru může mít významné dopady pro ochranu spotřebitele i v dalších oblastech finančního práva, například v ochraně investorů na kapitálových trzích. Transparentní sazebníky poplatků jsou příznačné pro moderní a otevřené společnosti. Boj o poplatky není negativním módním trendem, jak naznačují ve svých vyjádřeních žalované banky, ale další krok na cestě k modernímu právnímu státu."

JUDr. Klára Kořínková, Ph.D. dodává: „Spory o bankovní poplatky nabyly nečekané dimenze. Dlouholetá praxe a zastupování slabší strany nás vede k přesvědčení, že poplatky jsou účtovány zcela neoprávněně, což dokládá i chování bank. Vážíme si těch bank, které jsou ochotny přistoupit na mimosoudní dohodu, neboť to přispívá k celkovému zklidnění situace.“ A doplňuje: „Spory o bankovní poplatky mají zásadní význam v oblasti práva na ochranu spotřebitele a pouze se potvrzuje, že stávající právní prostředí dostatečně práva spotřebitelů nechrání. Věříme však ve vyšší odvahu soudců, kteří budou spory rozhodovat.“

Mezi právníky stojící společně na jedné straně proti bankám patří i Mgr. Martina Urbanová, která situaci kolem úvěrových poplatků komentuje slovy: „I ve spolupráci s dalšími advokáty dlouhodobě hájím práva spotřebitelů i drobných podnikatelů, zejména v kauzách katalogových podvodů. Mám za to, že účtování bankovních poplatků za správu a vedení úvěrů je v rozporu se zákonem a argumentace bank ospravedlňující účtování těchto poplatků je čistě účelová.“ Dále dodává: „Rozhodnutí soudu o neplatnosti ujednání, na základě kterých jsou poplatky účtovány, může, dle mého názoru, napomoci tomu, aby veškeré smlouvy byly jasné a srozumitelné pro široký okruh lidí, a zabránilo se tak zneužívání slabšího postavení spotřebitelů i drobných podnikatelů. Mám za to, že takové rozhodnutí povede ke zpřehlednění podmínek bank a následně i jiných subjektů, ke zpřehlednění nabídek na trhu a otevře spotřebitelům možnost rozhodovat se skutečně svobodně při posouzení všech aspektů smluvního vztahu. Toto by mělo být cílem každého právního státu.“Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.98537 / Celkový počet hodnoceni 752
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti