Bankovní nadílka (Ekonom, 5.1.2006)

01. 01. 1970  01:00   |   Světlana Rysková   |   komentářů (0)

Těsně před Vánocemi utichla bitva mezi ministrem financí Bohuslavem Sobotkou a retailovými bankami, která se vedla o poplatky a lepší vztah ke klientům. Obě strany se odměnily dárkem v podobě vzájemné dohody. Banky projevily ochotu samoregulací upravit své vztahy s klienty a Ministerstvo financí zatím nebude vynucovat své požadavky cestou zákona. Klienty bank však tento vánoční dárek příliš nepotěší.

Bankovní nadílka Zdroj: EkonomDatum: 05.01.2006Název: Bankovní nadílkaStr.: 58Číslo: 001Autor: Světlana RyskováRubrika: Peníze - rodinné financeOblast: Časopisy Zpracováno: 05.01.2006 11:27:35Identifikace: ek20060105010054Text:Banky poplatky nesníží, možná budou ke klientům vstřícnější.Těsně před Vánocemi utichla bitva mezi ministrem financí Bohuslavem Sobotkou a retailovými bankami, která se vedla o poplatky a lepší vztah ke klientům. Obě strany se odměnily dárkem v podobě vzájemné dohody. Banky projevily ochotu samoregulací upravit své vztahy s klienty a Ministerstvo financí zatím nebude vynucovat své požadavky cestou zákona. Klienty bank však tento vánoční dárek příliš nepotěší.BANKY SI POSPÍŠILY a hned po uzavření smíru vyrukovaly s Kodexem chování mezi bankami a klienty. Připravila ho Česká bankovní asociace (ČBA) a podle preambule jde o standardy bankovních aktivit, které stanovují pravidla pro navázání vztahů banky s klientem, jejich udržování a ukončení. Měly by přispět k vyrovnanějším vztahům mezi bankou a klienty.Z pohledu retailového klienta má Kodex tři slabá místa. Prvním z nich je jeho naprostá dobrovolnost. Banky k němu mohou přistoupit, ale nikdo je k tomu nemůže nutit. Pokud ke standardům přistoupí, zavazují se to oznámit svým klientům, aby si mohli jejich chování s Kodexem porovnávat. Druhým nedostatkem Kodexu je absence vymahatelnosti dodržování standardů. Když klient shledá, že banka Kodex přijala, ale nedodržuje, může si v této bance stěžovat nebo oznámit svůj poznatek kanceláři České bankovní asociace. A to je všechno.Třetím slabým místem Kodexu je kapitola nazvaná Práva bank ve vztahu ke klientům. Obsahuje jedenáct požadavků, které musejí klienti akceptovat, pokud jejich banka přistoupila ke Kodexu. Nikdo se jich nebude ptát, zda s nimi souhlasí. Nemusí se jim například líbit povinnost bance oznámit, když se dostanou do složité platební situace. Tato povinnost platí i v případě, že mají problémy se závazky vůči třetím osobám, tedy ne vůči své smluvní bance.JEN TORZO ZBYLO v Kodexu z původních požadavků Ministerstva financí. Nikdo by asi neočekával, že v něm bude převoditelnost čísel bankovních účtů nebo zrušení poplatků za platby státním institucím. Proti tomu se banky velmi tvrdě ohradily hned na počátku diskuse s ministrem Sobotkou.Překvapí však, že tam nenajdeme ani závazek, že nebude zpoplatňováno zrušení účtu. Důvodem prý je to, že už to většina bank nedělá. Je sice pravda že 200 korun za zrušení účtu má v sazebníku už jen Poštovní spořitelna, ale to neznamená, že se tento poplatek nemůže kdykoli znovu objevit v sazebníků ostatních bank, a to i těch, které se připojí ke Kodexu.Kodex banky nezavazuje ani sjednotit názvy služeb a produktů, nenutí je v sazebnících uvádět celkovou cenu za službu, dokonce v něm nenajdeme ani respektování požadavku Ministerstva financí, aby vydávaly takzvané produktové listy, které by klientům umožnily lepší orientaci v nabídce. Nic se v Kodexu nepraví ani o ministerstvem kritizovaných balíčkových účtech a jejich poplatkové neprůhlednosti.Naopak Kodex banky zavazuje k takovým samozřejmostem, jako informovat předem klienty o Všeobecných obchodních i dalších obchodních podmínkách banky, o aktuálních cenách služeb a přikládat sazebník nebo jeho část k uzavírané smlouvě.Mělo by být samozřejmé, že se klient před uzavřením smlouvy dozví, jakým způsobem může vztah s bankou ukončit. Má také právo vyjádřit se, zda si přeje nebo nepřeje dostávat reklamní materiály.MĚSÍC PŘEDEM zavazuje Kodex vhodným způsobem informovat klienty o změnách obchodních podmínek, tedy i poplatků. (Ceníky služeb se budou archivovat a bude možné do nich na požádání nahlédnout.) Banky mají podávat informace, vysvětlení a rady, které by usnadnily rozhodování klientů. To je jistě vítáno.Zajímavý je závazek, že banky musejí ve svých propagačních a reklamních materiálech uvádět pravdivé, aktuální a srozumitelné údaje a že se vyvarují takových informací, které by klienty mohly uvést v omyl. Napříště bychom se tedy už neměli dovídat, že všichni dostanou hypoteční úvěr na tříprocentní úrok nebo že spotřebitelský úvěr může vyřídit i malé dítě.Přínosem je ta pasáž Kodexu, kde se hovoří o právu klientů na informaci a doporučení, jak chránit přístup ke svému účtu a prostředků na něm uloženým. V době, kdy je stále rozšířenější ovládání účtů pomocí různých kanálů přímého bankovnictví, je to nanejvýš potřebné. Vyšetřování případů vykrádání účtů pomocí telefonu a internetu dokazuje, že klienti neznají často ani elementární bezpečnostní pravidla a banky je na ně vůbec neupozorňují.ŘEŠENÍ REKLAMACÍ a mimořádných situací podle Kodexu je také přínosem. Banky už by ze sebe neměly dělat mrtvé brouky, kdykoli se jejich klient dostane do problémů. Naopak, by mu měly poskytnout doporučení a radu, jak postupovat, když se stane obětí podvodného jednání, krádeže nebo jiného zneužití například platební karty. Pokud klient chce uplatnit stížnost či reklamaci, měl by se v bance dozvědět, jak má postupovat a jak bude jeho podnět prověřován a dokonce i v jaké lhůtě dostane odpověď.Sdružení obrany spotřebitelů (SOS), které iniciovalo diskusi o bankovních poplatcích, vítá, že se banky začaly aktivněji zabývat právy svých klientů. Kodex ovšem považuje za velmi slabý, mnoho oblastí řeší jen okrajově nebo vůbec. Nedostatečně jsou z našeho pohledu upraveny obecně otázky mobility klientů a jejich ceny, říká Karel Pavlík, místopředseda republikového výboru SOS. Navíc v něm klientům schází jednoduchý nástroj na prosazení těch několika zakotvených práv. Kodex byl sice schválen, je však otázkou, kdy ho banky začnou s ohledem na jeho úplnou dobrovolnost aplikovat, obáváme se, že ne všechny banky budou s jeho implementací spěchat. SOS se zúčastní práce chystané expertní skupiny při Ministerstvu obchodu a průmyslu, která by měla v návaznosti na dohodu mezi Ministerstvem financí a ČBA přispět k dalšímu zlepšování situace klientů bank v České republice, říká Pavlík. Světlana Rysková  


Čtěte také Ostatní čtou
Témata tohoto článku

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.00485 / Celkový počet hodnoceni 825
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti