Čistý zisk Erste Group dosáhl v prvním čtvrtletí růstu na 377 milionů EUR na pozadí silné provozní výkonnosti


06. 05. 2019  19:58   |     |   komentářů (0)

„Letošní rok je pro nás v Erste Group zvlášť důležitý: rok 2019 se nese ve znamení dvěstěletého výročí našeho založení jako spořitelny, která si za cíl vytkla šíření prosperity v našem regionu. Náš záměr zůstává zřejmý, náš obchodní model je udržitelný a otisk svého působení zanecháváme v regionu, který je i nadále nejdynamičtějším regionem EU.

To vše nám pomohlo i k velmi solidnímu startu do letošního roku. Náš čistý zisk se za první tři měsíce přiblížil 377 milionům eur – což oproti stejnému období loňského roku představuje dvanáctiprocentní nárůst. Jsme potěšeni zejména tím, že tento stěžejní růst je i nadále tažen organicky, naší silnou provozní výkonností. Zákaznický segment dosahuje trvalého růstu a promítá se do vyššího čistého příjmu z úroků (+7,2 % meziročně), čistého příjmu z poplatků a provizí (+1,9 % meziročně) a mimořádně silného nárůstu našeho čistého obchodního výsledku – to vše pak bylo tahounem sedmiprocentního meziročního růstu, který se přetavil do provozního zisku ve výši 1,77 miliard eur.

 

Tato zdravá výkonnost je přirozeně odrazem trvalého solidního růstu ve všech ekonomikách střední a východní Evropy, povětšinou díky výrazné domácí poptávce na pozadí rostoucích reálných mezd a vysoké míry zaměstnanosti. Tyto příznivé makroekonomické základy vyústily rovněž ve vyšší poptávku po úvěrech ve všech geografických regionech a zejména ve firemním segmentu, který do našeho objemu splácených úvěrů přispěl meziročním růstem ve výši 7,2 %. Navzdory přetrvávajícím nízkým úrokovým sazbám došlo ke zvýšení našeho objemu vkladů (+7,0 % meziročně). To je vítaným znamením důvěry, kterou do nás naši zákazníci vkládají – ale současně i dalším důkazem, že nedostatečně vyvinuté kapitálové trhy našeho regionu doposud nedokázaly odlákat střadatele od spořicích účtů. Riziko prostředí je i nadále mimořádně neškodné a umožňuje nám realizovat dodatečné rozpouštění opravných položek. Náš podíl nesplácených úvěrů klesl na konci čtvrtletí na 3,0 %, což se promítlo do poklesu objemu nesplácených úvěrů v průběhu roku ve výši 773 milionů eur.

 

Vyšší mzdové náklady a vyšší příspěvky do plánů pojištění vkladů, které se obvykle platí předem v prvním čtvrtletí za celý rok, vedly k nárůstu našich nákladů v prvním čtvrtletí. Tento vývoj byl však překonán meziročním růstem našeho provozního výsledku ve výši 11,2 %, který nám naopak pomohl zlepšit poměr nákladů a příjmů o 1,3 procentního bodu. Naši silnou pozici na trhu odráží i naše kapitalizace, při kmenovém kapitálu Tier 1 na hodnotě 13,2 %.

 

Stručně řečeno, byl to dobrý start do letošního roku. Díky současné situaci jsme tak na dobré cestě k dosažení cílů vytyčených pro rok 2019: rentabilitě hmotného kapitálu nad 11 % a vyšší dividendě na akcii," uvedl Andreas Treichl, generální ředitel Erste Group Bank AG.

 

V předběžné zprávě o činnosti jsou finanční výsledky za leden až březen 2019 porovnávány s výsledky za leden až březen 2018 a bilanční pozice k 31. březnu 2019 s bilančními pozicemi k 31. prosinci 2018.Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3 / Celkový počet hodnoceni 117
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti