Bytové družstvo chce refinacovat úvěr. Poplatek? 2,7 milionu Kč!


06. 02. 2014  00:46   |   Vrba   |   komentářů (2)

Zajímavou Vrbu nám zaslala naše čtenářka, která jako podílnice v družstevním domě společně s ostatními obyvateli řeší zajímavý problém - jak refinancovat úvěr u společnosti Wuestenrot a neplatit při tom nově vypočítaný poplatek ve výši 2,7 milionu Kč? Níže dotaz klientky, reakce banky a názor odborníka.

ČTENÁŘKA PÍŠE:

Dobrý den,

obracím se na Vás s prosbou o radu. Bydlím v panelovém domě, kde v roce 2008-2009 proběhla kompletní rekonstrukce. Na rekonstrukci si družstvo vlastníků vzalo překlenovací úvěr u stavební spořitelny Wuestenrot. Já jsem v tomto domě v prosinci 2009 koupila byt.

V roce 2012 jsme se na schůzi nájemníků domluvili na přefinancování stávajícího úvěru za úvěr mnohem levnější. Než jsme realizaci dokončili, tak v prosinci 2012 stát přerušil přidělování dotace Panel a přeúvěrování našeho úvěru nešlo dokončit, protože nešla naše dotace převézt na nový úvěr. V září 2013 znovu stát uvolnil dotaci Panel, a tak jsme chtěli dokončit přeúvěrování našeho překlenovacího úvěru, protože úroky byly stále příznivé a stále jsou příznivé.

Bohužel jsme se dozvěděli, že mezi tím v dubnu 2013 stavební spořitelna Wuestenrot změnila sazebník poplatků za předčasné splacení překlenovacího úvěru u právnických osob. Náš překlen. úvěr je ve výši 12 mil. Kč a původně jsme měli platit poplatek 5 %, což bylo 600 tis. Kč. Nyní podle velmi složitého vzorce, který byl vytvořen pouze pro právnické osoby (ostatních úvěrů se to netýká, tam zůstaly poplatky ve stejné výši), je poplatek cca 2,7 mil. Kč. To je cca 22,5 %!

Vnímám tuto změnu jako účelovou, aby zabránili odlivu velkých úvěrů.

Mohou takto jednostranně ze svého klienta udělat zajatce? Co na to dobré mravy? Mohla by to být lichva? Kam bychom se mohli obrátit o pomoc?

Moc Vám děkuji za radu a přeji Vám krásné dny.

Vaše věrná čtenářka.

REAKCE SPOLEČNOSTI WUESTENROT (HELENA DUŠKOVÁ):

Překlenovací úvěr lze splatit předčasně před přidělením cílové částky pouze se souhlasem Wüstenrotu na základě písemné žádosti dlužníka, přičemž předčasné splacení překlenovacího úvěru podléhá úhradě dle aktuálního Sazebníku úhrad.

V podmínkách pro poskytování úvěrů Wüstenrot – stavební spořitelny a.s. v článku VII. bod 6 je uvedeno:

„Překlenovací úvěr nemůže být dlužníkem splacen před přidělením cílové částky a vznikem nároku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Ve výjimečných případech na základě písemné odůvodněné žádosti dlužníka je možné po dohodě s Wüstenrotem překlenovací úvěr předčasně uhradit. Dlužník se v tomto případě zavazuje zaplatit Wüstenrotu úhradu ve výši dle platného sazebníku.“

Klient při uzavírání smlouvy věděl, že překlenovací úvěr může předčasně splatit pouze se souhlasem banky a že je předčasné splacení překlenovacího úvěru zpoplatněno.

Náklady předčasného splacení úvěru jsou nutné a objektivně odůvodněné náklady vzniklé bance v přímé souvislosti s předčasným splacením úvěru. Do nákladů předčasného splacení úvěru banka započítává zejména ušlý zisk z budoucích úrokových výnosů z poskytnutého překlenovacího úvěru, zvýšené náklady na umístění předčasně vrácených finančních prostředků, náklady na vyhotovení dokumentů souvisejících s ukončením smluvního vztahu založeného smlouvou, náklady na pracovníky, kteří předčasné splacení úvěru vyřizují.

Zpoplatnění předčasného splacení překlenovacích úvěrů po udělení souhlasu banky se splacením je dáno finanční a obchodní politikou banky. Splácení překlenovacích úvěrů musí být ze strany banky regulováno, protože banka musí dodržovat regulatorní opatření a udržovat likviditu v optimální výši z důvodu své stability. V případě poskytnutí překlenovacího úvěru musí banka zajistit rezervaci určitého objemu prostředků v závislosti na jejich objemu a době plánovaného období splácení úvěru.

NÁZOR ODBORNÍKA - OTAKAR SCHLOSSBERGER:

Dobrý den,

myslím, si, že by se měl na Vás vztahovat sazebník poplatků či cen z doby, kdy došlo k uzavření smluvního vztahu, tedy ten původní sazebník. Vím, že praxe bank je taková, že si změní sazby a jsou v klidu. Lidi to neznají, tak to akceptují se skřípěním zubů. Proto by bylo asi v tomto případě možné požádat banku, aby postupovala podle sazebníku původního. Pokud odmítne, požádejte je, aby Vám doložili vůli Vaší smluvní strany, kde jste odsouhlasili, byť mlčky, změnu sazebníku. Banka je povinna Vám prokázat, že Vás o změně informovala a že Vy jste měli právo  se k tomu vyjádřit. Pokud toto chybí, jsem přesvědčen, že právo je na Vaší straně. Můžete o tomto postupu informovat např. ČNB, odbor dohledu (existuje i odbor ochrany spotřebitele, ale to sdružení či družstvo není). Dále se podívejte, zda stavební spořitelna je signatářem Etického kodexu České bankovní asociace. Pokud ano, tak v něm jsou uvedeny velmi etické prvky, které jsou v rozporu s tím, co Vám banka udělala. Teprve po účinnosti nového občanského zákoníku byste se mohli dovolávat více dodržování dobrých mravů a veřejného pořádku.

Co se lichvy týká, musely by být naplněny znaky lichvy co se týká trestného činu v rámci trestního zákoníku, a to ještě právnických osob. V tom specialista nejsem, nicméně se můžete do zákona podívat.Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.99392 / Celkový počet hodnoceni 823
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5

Bytové družstvo chce refinacovat úvěr. Poplatek? 2,7 milionu Kč!

Wuestenrot nam udelal to same
Dobry den, resime s nasim bytovym domem neco podobneho - Poplatek 2..2mil Kc. Muzete mi sdelit na v...
Diskutovat


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti