Jak na otevření účtu v zahraničí?


08. 10. 2010  16:09   |   Pavel Krejsa (Usporim.cz)   |   komentářů (0)

Otevírání učtu v zahraničí je velmi specifickou operací. Některé státy nabízejí možnosti prostřednictví poštovních zásilek, jinde je zase nutná osobní účast a podpis smlouvy na místě. Každý stát a banka v něm se k tomuto staví velmi individuálně.

V posledních letech ale narostl počet takových institucí, které se snaží vycházet svým klientům maximálně vstříc a umožňují otevírat bankovní účet bez nutné fyzické účasti klienta. Avšak ošetřují si pak všechny rizika jiným způsobem.

Otevírání bankovního účtu je v řadě zemí pro fyzické osoby zcela zdarma, či za mírný poplatek několika desítek Eur.

Za tento poplatek získá klient zahraniční banky přístup ke svému novému účtu obvykle v měně daného státu. S bankovním účtem se v řadě Evropských zemí spojují i nejrůznější poplatky. Jde o poplatek za správu a vedení účtu a poplatek za doplňkové služby v podobě elektronického bankovnictví, ovládání pomocí telefonu, emailu či faxu. Všechny tyto služby jsou placeny paušálně. V zahraničí jsou totiž poplatky placeny právě dle časového hlediska, tedy paušál na určité období za určité služby. Poplatky za příchozí platby či podobně, jak to známe z našeho systému bankovnictví, jsou v Evropě a celkově ve světě velkou neznámou a fakticky se neúčtují. Bance se platí pouze paušál za dané služby, které umožňuje dále bez omezení. Důležitým faktorem, na který je třeba se zeptat a brát zřetel, je minimální požadovaný zůstatek na účtu. Často se totiž jedná o jeden z nejdůležitějších ukazatelů, a když banka nežádá osobní účast na založení účtu, tak pro jeho chod vyžaduje minimální zůstatek v určité výši. Obvykle od otevření účtu do zhruba 6 měsíců je nutné tento minimální zůstatek na účet převést, jinak banka zvýší standardní poplatky či dokonce zruší možnost provádění platebních operací. K bankovnímu účtu v zahraničí se samozřejmě poskytují platební karty, které jsou často zajišťovány jeden a půl násobkem měsíčního limitu karty. Není to však podmínkou.

Dokumenty potřebné k otevření účtu v zahraničí

Zahraniční banky mají každá velice specifický přístup k otevírání účtu. Vždy jsou však potřebné určité náležitosti, které mají více méně banky společné. K těm především patří:
* doklad totožnosti – nejčastěji jde o doložení pomocí dvou dokladů (občanský průkaz a pas, či řidičský průkaz) a to pro všechny osoby, které chtějí mít podpisové právo k účtu
* doklad k ověření adresy – tady jde o dokument, na kterém bude jasně specifikováno, že adresa souhlasí s občanským průkazem – nejlépe k tomuto účelu slouží výpis z bankovního účtu, vyúčtování vody, telefonu, SIPO a podobně
* bankovní reference pro všechny osoby, které chtějí mít podpisové právo k účtu
* nějaký dokument, charakterizující osobu – životopis či reference na klienta

Důvody zakládání účtu v zahraničí

Jedním z řady důvodů je jednoduchost přístupu k peněžním prostředkům v cizí měně. Pro nás se jedná především o možnosti placení pomocí Eura v Evropské unii. Díky zahraničnímu účtu je velmi snadné platit kartou napříč celou Evropou v Eurech a díky tomu ušetřit v porovnání s klasickou českou kartou vedenou v českých korunách. Člověk tak může ušetřit nemalé prostředky při každé platbě u každého prodejce napříč celou Evropou respektive celým světem. Velmi zajímavou výhodou několika bank v Evropě (v Rakousku, Belgii a Lucembursku) je i to, že v rámci Evropské unie jim stále zůstalo zachováno bankovní tajemství. Tedy, že je ústavně ošetřeno, že prolomení bankovního tajemství je trestným činem. Banky tak nemohou zveřejňovat, kdo má u ní veden bankovní účet ani s jakým zůstatkem. Není povinná ani ohlašovací povinnost pro české klienty. Správci daně není člověk hlásit přítomnost finančních prostředků v zahraničí, jelikož zdanění úrokových výnosů fyzických osob je automatické pomocí srážkové daně přímo v a jsou odváděny do České republiky centrálně za celou příslušnou zem.

Případné problémy s otevřením účtu

Banky v Evropě občas hledají důvody, pro českým občanům účty neotevřít. Naše banky vycházejí samozřejmě zahraničním klientům prakticky vždy vstříc, avšak s takovým přístupem se ne vždy můžeme setkat u bank v zahraničí. Občas místní bankovní úředníci hledají kličky a nesmyslné důvody, proč českému klientovi účet neotevřít. Těžko říci, co je pravým důvodem těchto praktik, avšak nejspíše jde o naši nedůvěryhodnou pověst v Evropě. Ale teď již k případným problémům, které nás mohou při uzavírání smlouvy o založení účtu v zahraničí potkat.

Potvrzení zaměstnavatele

Některé banky napříč  Evropou vyžadují potvrzení zaměstnavatele. Banky garantují,  že k otevření účtu postačí pouze dva doklady totožnosti. Když se vám však podaří narazit na zaměstnance, který má informace jiné, může nastat velký problém. Osobní návštěva probíhá vždy velmi vstřícně. Obvykle je představena instituce, její výhody a fungování celé sítě. Občas se následně objeví dotaz, zda si člověk nechá na tento nově zřizovaný účet posílat svou měsíční výplatu. V případě negativní odpovědi úředník vyžaduje potvrzení zaměstnavatele ohledně příjmu za poslední dva roky a samozřejmě přeložené do příslušné řeči.

Zůstatek na účtu

Další banky mají i jiné požadavky. Pokud se bankovní úředník nezajímá o důvody otevření, může mít zájem na informaci jiné. Banky, jelikož nemají dostatek informací o nových klientech, chtějí nějaký doklad a větší informovanost. A tak občas vyžadují reference z jiných bank ohledně průměrného zůstatku na jiném účtu vlastněné právě osobou, která žádá o založení v dané pobočce.

Jiné reference

Pokud již všechny doklady výše uvedené člověk předloží, může se objevit problém další. Reference klienta dané banky. To je následně velmi složitý problém, když je nutné, aby se za vás v cizí zemi, u cizí banky zaručil někdo, koho třeba nemusíte znát. Jelikož člověk často nemá potřebné známé a kamarády v zemi, kteří by se za něj zaručili. Takže tento problém je asi jako jediný z výše nastíněných prakticky neřešitelný. Takže malé shrnutí  na závěr. Pro otevření bankovního účtu v zahraničí je bezpochyby potřeba dvou dokladů totožnosti. Dále si pro jistotu připravte průměrný zůstatek na vašem účtu v České republice a potvrzení od zaměstnavatele za poslední dva roky. Pokud máte nějakého známého v místě zakládání účtu určitě ho využijte a s jeho pomocí si účet uzavřete. Pokud se jedná o uzavření účtu v místě s budoucími příjmy, využijte služeb svého zaměstnavatele a jeho pomoci, která by měla banku již bez problémů přesvědčit.


Čtěte také Ostatní čtou
Témata tohoto článku

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.01484 / Celkový počet hodnoceni 741
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti