Komentář Asociace penzijních společností ČR k vybraným obchodním a ekonomickým výsledkům trhu za 1. čtvrtletí 2014


13. 05. 2014  22:28   |   TZ   |   komentářů (0)

Celkem spořilo u penzijních společností na penzi k 31. 3. 2014 ve III. pilíři 4 920 626 účastníků (4 800 613 v transformovaných fondech a 120 013 ve fondech účastnických) a ve II. pilíři 82 630 účastníků. Na konci roku 2013 si na penzi ve III. pilíři spořilo 4 961 201 účastníků (4 870 174 v transformovaných fondech a 91 027 ve fondech účastnických), ve II. pilíři pak 81 962 účastníků.

Příspěvky

Penzijní společnosti k 31. 3. 2014 spravovaly ve svých fondech prostředky účastníků v celkové výši 291,331 mld. Kč (z toho v transformovaných fondech 288,859 mld. Kč, v důchodových fondech 654 mil. Kč a v účastnických fondech 1,818 mld. Kč).

Ve srovnání se stavem na konci roku 2013 došlo k nárůstu spravovaných prostředků ve všech typech fondů celkem o 9 mld. Kč.


Příspěvky zaměstnavatele

Příspěvek zaměstnavatele pobíralo k 31. 3. 2014 ke svému penzijnímu připojištění nebo doplňkovému penzijnímu spoření celkem 1 020 340 účastníků, tj. 20,74% z celkového počtu. I zde došlo oproti konci roku 2013 k nárůstu o 43 739 účastníků a o 1,14%. Průměrný příspěvek zaměstnavatele na penzijní připojištění činil 670 Kč měsíčně a na doplňkové penzijní spoření dosáhl až 780 Kč měsíčně.


Investice

Skladba majetku ve fondech penzijních společností se k 31. 3. 2014, ve srovnání se stavem v závěru loňského roku, příliš nezměnila. V transformovaných fondech převažovaly z 69,3% státní dluhopisy ČR, 22,3% činily ostatní dluhopisy a nástroje peněžního trhu, 5,6% prostředky na účtech, vč. termínovaných vkladů a 1,5% akcie a podílové listy.

Skladba majetku v nových typech fondů (účastnické a důchodové fondy) by se měla teprve postupně individualizovat podle investičních profilů jednotlivých fondů. Stále okolo 50% všech prostředků v těchto fondech bylo prozatím, i v 1. čtvrtletí 2014, umístěno na účtech, včetně termínovaných vkladů. Postupně však bude docházet k přeskupování i těchto prostředků do jiných investičních nástrojů.

 
Hospodářský výsledek

Celkový kumulovaný hospodářský výsledek fondů penzijních společností za 1. čtvrtletí 2014 činil 958 mil. Kč, přičemž stále platí, že 99% zisku zatím vytvořily transformované fondy, vzhledem k postupnému a spíše pomalejšímu růstu objemu prostředků v nových typech fondů.


Předdůchody

I když během 1. čtvrtletí 2014 došlo k nárůstu počtu předdůchodů o 35,76%, jednotlivé penzijní společnosti stále vyplácely k 31. 3. 2014 předdůchody řádově desítkám osob. Celkový počet předdůchodů dosáhl 372 (na konci roku 2013 to bylo 274 osob) a jeho průměrná výše činila 9 120,- Kč.

Teoretický zájem o předdůchody sice mezi účastníky přetrvává, jejich praktickému využívání však brání nedostatečná výše individuálních penzijních úspor.

Asociace PS - TABULKY S VÝSLEDKY  

 

Milan Kantor, výkonný ředitel Asociace penzijních společností

Milan KantorČtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.95747 / Celkový počet hodnoceni 823
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti