Komerční bance roste počet klientů, objem vkladů i aktiv od občanů a dále vylepšuje digitální bankovnictví


09. 02. 2018  20:52   |     |   komentářů (0)

Komerční banka dnes zveřejnila své neauditované konsolidované výsledky za rok 2017. Běžné vklady klientů ve Skupině KB vzrostly meziročně o 8,9 % na 756,1 miliardy Kč (1). Aktiva zákazníků Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění stoupla o 8,0 % na 163,9 miliardy Kč. Objem klientských úvěrů (bez repo operací) narostl meziročně o 1,8 % na 606,1 miliardy Kč (2). Z toho objem úvěrů občanům na bydlení od KB a Modré pyramidy stoupl o 6,5 % a spotřebitelské úvěry od KB a ESSOXu vzrostly rovněž o 6,5 %.

  • Pokračoval růst počtu klientů Komerční banky. Na konci roku měla banka 1 664 000 klientů, což je meziročně o 10 100 více.
  • KB zavedla řadu novinek v mobilním bankovnictví, včetně mobilních plateb s Android Pay, spravování platebních karet přes mobil, potvrzování transakcí pomocí obličeje a dále v bankovních aplikacích pro chytré hodinky se systémy Android i pro Apple Watch. Přitom dále posílila bezpečnost digitálních bankovních kanálů.
  • Vklady klientů ve Skupině KB vzrostly meziročně o 8,9 % na 756,1 miliardy Kč. Z toho vklady občanů v bance rostly ještě rychleji, o 9,3 % na 251,5 miliard Kč. Aktiva klientů Skupiny KB v podílových fondech, penzijním spoření a životním pojištění stoupla o 8,0 % na 163,9 miliardy Kč.
  • Objem úvěrů poskytnutých klientům Skupiny KB (bez repo operací) narostl meziročně o 1,8 % na 606,1 miliardy Kč. Z toho objem úvěrů občanům na bydlení vzrostl o 6,5 % a spotřebitelské úvěry rostly stejným tempem.
  • Výnosy na srovnatelné bázi stouply o 0,9 % na 31,1 miliardy Kč. Srovnatelné náklady vzrostly o 1,2 % na 14,2 miliardy Kč. Rozpuštění opravných položek k úvěrům Skupiny dosáhlo 0,4 miliardy Kč.
  • Srovnatelný čistý zisk vzrostl o 15,2 % na 14,0 miliard Kč. Čistý zisk, včetně mimořádných položek spojených s přeceněním a prodejem budov centrály v tomto roce a příjmu za podíl ve společnostech Cataps a VISA Europe v roce 2016, vzrostl o 9,1 % na 14,9 miliardy Kč.

 

Běžné výnosy mírně vzrostly, o 0,9 % na 31,1 miliardy Kč (3), hlavně díky silné aktivitě klientů v prvním pololetí při zajišťování proti měnovému riziku v souvislosti s ukončením intervencí ČNB. Oproti tomu čistý úrokový výnos, poplatky a provize meziročně mírně poklesly, i když trend se začal zlepšovat ke konci roku. Provozní náklady bez mimořádných položek rostly méně než inflace, o 1,2 % na 14,2 miliardy Kč (4).

Úspěšné vymáhání pohledávek a řádná disciplína klientů při splácení vedly k výjimečné situaci čistého rozpuštění opravných položek k úvěrům ve výši 0,4 miliardy Kč. Srovnatelný čistý zisk (bez jednorázových příjmů za podíly KB ve společnosti VISA Europe a ve zpracovateli karetních plateb Cataps v roce 2016 a bez vlivu přecenění a prodeje budov centrály v roce 2017) náležející akcionářům vzrostl o 15,2 % na 14,0 miliardy Kč. Vykázaný čistý zisk
náležející akcionářům vzrostl o 9,1 % na 14,9 miliardy Kč.


"Výsledek na úrovni celkových výnosů a provozních nákladů je v souladu s cíli, které jsme si stanovili pro rok 2017. Náklady rizika jsou dokonce lepší, než jsme plánovali, jejich současná úroveň ale není udržitelná. Vývoj vkladů potvrzuje, že klienti mají v Komerční banku velkou důvěru. V oblasti úvěrování je uspokojivý výsledek v retailovém bankovnictví. Financování korporací bylo ovlivněno narušením některých cen na mezibankovním trhu v souvislosti s měnovými intervencemi, což pak korporace na českém trhu vedlo k upřednostnění financování v euru před korunou." poznamenal Jan Juchelka, předseda představenstva a generální ředitel Komerční banky.


"V roce 2018 se zaměříme na další zlepšení adaptability Komerční banky na rychlé změny, kterými bankovní trh prochází. Vlivem technologického vývoje, regulace, i nabídky konkurence se rychle mění preference klientů a poptávka po užitečných, odpovídajících jejich představám. Zůstaneme přitom spolehlivou bankou, která klientům poskytuje hodnotné, bezpečné a moderní finanční služby. Představíme řadu vylepšení a usnadnění používání  internetového a mobilního bankovnictví pro jednotlivce i korporátní klienty, s cílem potvrdit vedení na českém trhu v oblasti digitálního bankovnictví." dodal Jan Juchelka.


Kapitálová přiměřenost dosáhla k 31. prosinci 2017 silných 18.6 % a poměr jádrového Tier 1 kapitálu byl ve výši 18,0 %. 9. října 2017 Komerční banka posílila svůj regulatorní kapitál kapitálovou složkou Tier 2, jak KB zveřejnila v samostatném oznámení.

Komerční banka měla k 31. prosinci 2017 celkem 47 110 akcionářů (meziročně více o 309), z čehož 41 869 byly fyzické osoby z České republiky (meziroční nárůst o 290 akcionářů). Strategický akcionář Société Générale si udržoval v KB 60,4% podíl, menšinoví akcionáři měli 39,0% podíl a samotná KB držela 0,6 % vlastních akcií.


V souladu se záměrem oznámeným v únoru 2017 ohledně podílu čistého zisku roku 2017 určeného na výplatu dividend, s ohledem na výsledek za rok 2017 a na kapitálovou pozici KB a výhled kapitálových potřeb, včetně Českou národní bankou ohlášeného dvojího zvýšení proticyklické kapitálové rezervy v letech 2018 a 2019, se rozhodlo představenstvo Komerční banky navrhnout dozorčí radě výplatu dividendy ve výši 8 932 miliony Kč. Tato částka představuje 47 Kč na jednu akcii KB a výplatní poměr 60 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům.

Odpovídající hrubý dividendový výnos ve vztahu k zavíracímu kurzu akcií KB na konci roku 2017 by činil 5,14 %. Rozhodnutí o rozdělení ročního výsledku, včetně výplaty dividend, je předmětem hlasování valné hromady. Vedení KB usiluje o řízení struktury kapitálu Banky tak, aby vždy zůstala bezpečná a efektivní, a zároveň samozřejmě v plném souladu s platnými regulačními požadavky. S cílem zachovat silnou kapitálovou pozici KB hodlá vedení KB pro rok 2018 navrhnout výplatu dividend ve výši 65 % z konsolidovaného čistého zisku připadajícího akcionářům za rok 2018.


(1) S vyloučením repo operací s klienty. Celkový objem "Závazky vůči klientům" se zvýšil o 9.0 % na 762,0 miliardy Kč.
(2) S vyloučením reverzních repo operací s klienty. Celkový objem hrubých “Úvěrů a pohledávek za klienty” vzrostl o 2,0 % na 607,4 miliardy Kč.
(3) Vykázané výnosy poklesly o 2,2 % kvůli mimořádnému příjmu z prodeje podílů KB ve společnostech Cataps a VISA Europe v roce 2016.
(4) Bez příjmů z restrukturalizace budov centrály KB. Včetně této mimořádné položky poklesly provozní náklady o 4,6 % na 13,4 miliardy Kč.

 


Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.94222 / Celkový počet hodnoceni 225
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti