Nejabsurdnější výluka 2018

Finálové hlasování o výlukách

  1. (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění)
  2. – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)
  3. (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)


Na závěr malá anonymní anketa

Měli jste někdy potíže s ukončením pojistné smlouvy ze strany pojišťovny? (prošvihnutí lhůty, administrativní překážky, formální nedostatky, apod. )Uvítali byste možnost ukončit pojistnou smlouvu kdykoli?Aktuálně je v platnosti povinnost řešit změnu pojištění minimálně šest týdnů před výročím smlouvy. Přijde vám férovější aby to bylo kdykoli?Preferovali byste změnu legislativy a možnost sjednání výhodnějšího pojištění bez sankcí kdykoliv dle vašeho aktuálního rozhodnutí?

1. Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci 20 %1116 hlasů
 
2. Zanedbání povinnosti pojištěného 18 %999 hlasů
 
3. Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace 16 %859 hlasů
 
4. Vznik nepředvídatelných okolností 14 %768 hlasů
 
5. Slovíčkaření, slovní popis podobných situací 13 %714 hlasů
 
6. Neposkytnutí vyčerpávajících informací 8 %419 hlasů
 
7. Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci 8 %416 hlasů
 
8. Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty 3 %157 hlasů
 
9. Pojištění výrobku v záruce 3 %146 hlasů
 
10. Karenční doba 2 %90 hlasů
 

Celkem: 5 684 hlasů

Originální kniha k tématu finanční gramotnosti psaná lidovou formou, postavená na příslovích a pořekadlech, pro osvětu, ale i pro pobavení.Po 10 letech provozování těchto stránek a nespočtu přednášek, prezentací a seminářů, vyšla kniha, která má pomoci spotřebitelům v orientaci. Je postavena na originálním způsobu popisu obsáhlé tématiky, dnes známé pod módním úslovím „finanční gramotnost“, na základě klasických, obecně známých a přijímaných přísloví, přirovnání a rčení. V knize najdete 150 základních přísloví, která jsou sestavena do smysluplného celku, kde na sebe logicky a obsahově navazují, a za pomoci oslích můstků, jsou interpretovány ve vztahu k penězům, finančním produktům, reklamě, vějičkám a vůbec k dnešní konzumní době.


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti