Nestihnete včas ukončit pojistnou smlouvu? Máte smůlu


25. 04. 2018  00:40   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (0)

Ukončení platné smlouvy s pojišťovnou není žádná legrace. Při jejím sjednávání vám možná pojišťovací zprostřekovatel či poradce slíbil možnost smlouvu kdykoliv vypovědět. Praxe je však mnohem složitější. Víte, že na výpověď smlouvy máte dánu časově dosti omezenou lhůtu?

Pokud chcete změnit či vypovědět smlouvu o pojjištění v případě uzavření smlouvy na dobu neurčitou, musíte tak učinit nejpozději šest týdnů před koncem ročního trvání pojistné smlouvy, takzvaném výročním termínu. Pokud to nestihnete, smlouva se automaticky prodlužuje o další rok. Klienti přitom o takové podmínce vůbec neví a lhůty promeškávají.

VELKÝ SPECIÁL ANKETA O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ

GENERÁLNÍ PARTNER 

  Pojišťovací_poplatkožrout  
HLASUJTE V ANKETĚ A ZVOLTE ABSURDNÍ VÝLUKU PŘÍMO ZDE!
     První klubová - logo  
Ukažte pojišťovnám, že vám vadí výluky z pojištění!
ABSURDITY: Výluky na terorismus ubývají, ale stále zůstávají!
TISKOVÁ ZPRÁVA: Nová Anketa o nejabsurdnější výluku
ANALÝZA: Špatnou zkušenost s pojišťovnou má 43 % Čechů
  DOBRÁ RADA: Při sjednávání pojištění se vždy zaměřte na výluky

Zákon chrání pojišťovny před jejich klienty

Z logiky věci by měl mít klient právo ukončit smlouvu a tedy jí vypovědět, kdykoliv do jejího vypršení. Bohužel tomu tak není. Právní předpisy i v tomto případě tak chrání především pojišťovny před jejich klienty. Zástupci pojišťoven tuto podmínku ospravedlňují tím, že pojišťovny musí být chráněny před náhlými výpověďmi smluv ze strany klientů na poslední chvíli. Na druhou stranu zástupci pojišťoven své klienty o termínu pro podání návrhu na změny či výpověď smluv téměř vůbec neinformují.

Pojišťovny tak hromadně využívají stávající úpravy k tomu, aby klienti nemohli snadno a pohodlně vypovídat smlouvy se kterými nejsou spokojeni, nenaplňují jejich očekávání a to, co jim bylo ze strany pojišťovacích zprostředkovatelů přislíbeno. „Neexistuje žádný důvod, proč by klient kdykoliv nemohl přestat čerpat pojišťovací služby a od pojišťovny odejít. Šestitýdenní lhůta na ohlášení změny pojišťovny nemá oporu v žádné pojistné logice. Pojišťovny se pouze bojí, aby jim neocházeli nespokojení klienti, a tak jim brání nejrůznějšími administrativními prostředky smlouvu ukončit,” říká šéf PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny Marek Orawski.

Je velmi časté, že se pojišťovny ukončování pojistných smluv vehementně brání. Nejde jen o samotnou lhůtu pro výpověď pojistné smlouvy, ale také o různé administrativní překážky, způsob doručení výpovědi, poplatky za ukončení smlouvy či jiné sankce, které pojišťovny hromadně zavedly, aby bránily odlivu klientů. PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna jde jako jediná proti tomuto trendu a svým klientům umožňuje vypovědět smlouvu ke dni, který si pojištěný sám zvolí. „Naši členové často využívají naší služby, kdy nám zašlou své pojistné smlouvy a my jim na základě toho připravíme nabídku u naší pojišťovny. V tomto případě jim pomáháme i hlídat termíny, aby mohli původní smlouvy včas vypovědět,” přibližuje Orawski služby PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny.

Na špatném informování klientů mají svou vinu i pojištovací poradci

Systém zprostředkování uzavírání smluv, který se v České republice v průběhu let vytvořil, není vůbec pro klienty vstřícný a optimální. Tuzemské pojišťovny využívají služeb a zprostředkování velkých a vlivných společností, které zajišťují pro pojišťovny příliv uzavřených smluv od armády svých zprostředkovatelů. To vše za velmi nadstandardní provize, které v konečné fázi uhradí vždy klient.

Hlavním cílem v boji o klienta je zisk. „U smluv je podstatné, aby byly flexibilní, musí být snadné je změnit, zrušit, navýšit nebo snížit. Ještě před podpisem smlouvy je potřeba věnovat dostatečnou pozornost pojistným podmínkám, které přesně definují, jaká rizika pojištění kryje a jakým způsobem jsou řešeny případné vzniklé škody,” upozorňuje Orawski. Velmi často se ale objevují případy, kdy pojišťovací zprostředkovatelé při honu za ziskem nesprávně informují klienty o podmínkách a parametrech pojištění, výlukách z pojištění, nebo možnosti smlouvu vypovědět. Klient tak uzavře smlouvu v omylu, který u něj takový zprostředkovatel vyvolal. Největším problémem však je, že se klient o problému či nepravdivé informaci, která je v rozporu s jeho očekáváním, dozví až když má být plněno, nebo ve chvíli, kdy chce klient smlouvu ukončit. Pak už bývá pozdě.

Česká národní banka uděluje pokuty pojišťovacím zprostředkovatelům

Jen v dubnu tohoto roku Česká národní banka oznámila, že udělalila pokuty hned několika společnostem zabývajícím se zprostředkováním pojištění. Největší problémy byly právě při uzavírání životního pojištění, které zprostředkovatelé a poradci označovali jako spoření, ze kterého si klient může prostředky kdykoliv vybrat, bez jakýchkoliv sankcí.

Dle hodnocení ČNB se přitom jednalo o klamavé obchodní praktiky vůči klientům pojišťoven. Bohužel pojišťovny se od těchto praktik, a hlavně problematických zprostředkovatelských a poradenských společností, nijak nedistancují. Pokud by se tak stalo, přišla by pojišťovna o výrazný příliv nových smluv a klientů, které tito zprostředkovatelé zabezpečují.

Na problém výpovědí pojistných smluv upozorňujeme anketou

Na problémy s ukončením pojištění, ale také prolémy s výlukami z pojištění, upozorňujeme anketou, v které se mohou klienti vyjádřit a určit nejabsurdnější výluku z pojištění. Stejně tak se klienti mohou vyjádřit k tomu, zda jsou spokojeni s přístupem pojišťoven k možnosti a pravidlům ukončování pojistných smluv. „Anketu jsme se rozhodli podpořit, protože souzní s naším pohledem na svět pojištění. První klubová vznikla s cílem opět nastolit férový vztah mezi pojišťovnou a klientem. Naše produkty stavíme tak, aby sloužili lidem k úhradě škod, nespotřebované pojistné pak vracíme klientům,” dodává šéf PRVNÍ KLUBOVÉ pojišťovny.

Hlasovat a hodnotit můžete zde:

https://www.bankovnipoplatky.com/nejabsurdnejsi-vyluka-2018/?hlasovani=1

Organizátor projektu:

Generální partner projektu:

Navržené a zobecněné absurdní výluky z pojištění a překážky pro pojistné plnění:

 • Karenční doba – po uzavření pojištění po určitou dobu pojišťovna nemusí plnit, tedy neplnění v případě vzniku pojistné události po určité stanovené období
 • Slovíčkaření, slovní popis podobných situací – například potopa, povodeň, zátopa, vytopení (pojištění se může vztahovat na zátopu, ale už ne na vytopení)
 • Zanedbání povinnosti pojištěného – neplnění v důsledku chování klienta, který si podle pojišťovny neplní své povinnosti (například ponechá v době veder otevřenou ventilačku v bytě a bude vykraden)
 • Neposkytnutí vyčerpávajících informací – klient neuvede všechny informace o své osobě či majetku (například nesdělení informací o léčení v minulost, i v dětském věku pojištěného, nebo pojištěný neuvede nemoc, o které ani neví, že jí trpí apod.)
 • Vznik nepředvídatelných okolností – vyšší moc (například je schválen zákon, který způsobí pojištěnému nějakou škodu, na níž měl pojištění, vznik války, terorismus, situace, se kterými se nepočítalo apod.)
 • Výluky omezující klasické životní situace s cílem prodat jiné pojistné produkty – připojištění (například havarijní pojištění neobsahuje pojištění skel, které je nutné připojistit)
 • Výluky z hlediska nevhodného umístění pojištěné věci (například pojištěnou ledničku umístěnou v garáži zatopí voda)
 • Výluka z hlediska nejednoznačné identifikace (například pojištění domácnosti se nemusí vztahovat na garáž, jiná definice nemoci a úrazu z pohledu pojišťoven apod.)
 • Odlišné pojištění pro pojištění stejné či obdobné věci (například se chce pojištěný pojistit proti poškození bytu souseda, typicky vytopení sousedních bytů. Uzavře pojištění odpovědnosti za škodu v běžném životě. Ta se však vztahuje na případy, kdy nám přeteče vana, nebo se odpojí hadice od pračky. Pokud však praskne trubka ve zdi, pojišťovna plnit nebude. Na toto se vztahuje úplně jiný druh pojištění)
 • Pojištění výrobku v záruce – pojištěný si pojistí například ledničku, která je poškozena v důsledku zkratu na vedení, nebo přepětí. Pojišťovna v takovém případě odmítne plnit, protože přístroj je v záruce. Prodejce však odmítne reklamaci z důvodu zkratu na vedení. Neplní ani pojišťovna a ani není možné realizovat reklamaci

HARMONOGRAM:

 • Od 1. 4. 2018 do 15. 6. 2018: HLASOVÁNÍ – spuštění a průběh samotného hlasování v anketě
 • Od 1. 4. 2018 do 15. 5. 2018: Anketa všech nominovaných výluk. Dne 15. 5. 2018 vyhlášení tří finalistů
 • Od 15. 5. 2018 do 15. 6. 2018: Anketa a hlasování v rámci tří finalistů ankety
 • 6. 2018 – CELKOVÉ VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ PRVNÍHO ROČNÍKU ANKETY O NEJABSURDNĚJŠÍ VÝLUKU Z POJIŠTĚNÍ. TISKOVÁ ZPRÁVA.


Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.004 / Celkový počet hodnoceni 250
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti