Poradna Otakara Schlossbergera: Spotřebitelské úvěry nejsou pro podnikatele


11. 11. 2016  00:06   |   Miroslav Zeman   |   komentářů (0)

PÁTEČNÍ SERIÁL - PORADNA JUDR. OTAKARA SCHLOSSBERGERA: Podnikatelé nemohou využívat výhod zákona o spotřebitelském úvěru, protože úvěry pro podnikatele se nepovažují za spotřebitelské úvěry. ČTĚTE DÁLE!

Nový občanský zákoník poskytl smluvním stranám a to i smluvním stranám úvěru velmi široký prostor pro dohodu na podmínkách smluvního vztahu, které mohou být i odlišné od nezávazných ustanovení NOZ. Jinak tomu bude po nabytí účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, který velmi zásadně upraví podmínky poskytování úvěrů v České republice. Na naši čtenářku se však toto vztahovat nebude, protože si úvěr brala jako podnikatelka a tudíž podnikatelské úvěry se novým zákonem o spotřebitelském úvěru řídit nebudou.

Dotaz čtenáře:

Dobrý den, v 7/2016 jsem si koupila na IČ (jsem OSVČ) auto a část kupní ceny jsem financovala úvěrem od UniCredit leasing. Před uzavřením stávající smlouvy jsem se snažila seznámit s podmínkami úvěru a podmínkami předčasného splacení. Zjistila jsem, že předčasné splacení je možné a budu hradit společnosti poplatek dle sazebníku. To jsem si našla, že bude ve výši 6 000 Kč. Nyní jsem se rozhodla, že předčasně ukončím tento úvěr. Společnost po mě ale požaduje zaplatit mimo jiné i úroky za celou plánovanou dobu. A odkazuje se na znění Všeobecných podmínek. Kde je uvedeno a toho jsem si nevšimla, že cituji: „Klient je oprávněn vrátit poskytnuté peněžní prostředky vč. všech poplatků a ve Splátkovém plánu všech předepsaných úroků před dobou stanovenou ve Smlouvě.“ Dle Všeobecných podmínek je smlouva uzavřená a řídí se zejména § 2395 a násl. občanského zákoníku. Po prostudování této části občanského zákoníku a zejména § 2399: (2) Úvěrovaný může vrátit úvěrujícímu peněžní prostředky před smluvenou dobou. Úroky zaplatí jen za dobu od poskytnutí do vrácení peněžních prostředků. Myslím si tedy, že na úroky nemají právo, protože zákon je přeci nadřazený jejich podmínkám, které nemohou odporovat znění zákonu. Vyjádření UniCredit leasingu je, že: „všude tam, kde to NOZ výslovně nevylučuje, jsou smluvní strany oprávněny sjednat odlišnou právní úpravu a/nebo aplikaci některých ustanovení NOZ vyloučit.“ Můžete mi říct, kde je pravda?

Odpověď JUDr. Otakara Schlossbergera:

 Ano, obecně je to pravda. Nový OZ postrádá výrazně kogentní, tedy neměnná a závazná ustanovení. Pokud se smluvní strany dohodly, lze učinit i jinak.

Nově tomu bude jinak ale po účinnosti zákona o spotřebitelském úvěru, který vstoupí v účinnost 1. prosince. Tam veškeré úvěry pro občany budou zařazeny pod kategorii "spotřebitelské úvěry". Váš případ by to ale nebyl, neboť jste si úvěr brala jako podnikatelka.

DALŠÍ ZAJÍMAVÉ DOTAZY A ODPOVĚDI NAŠEHO PORADCE NALEZNETE ZDE!Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.11232 / Celkový počet hodnoceni 276
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti