Pouze měsíc mají klienti zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva na to, aby si vyzvedli náhrady za uložené vklady. Zbývá ještě vyplatit téměř 7,049 mil. Kč.


28. 12. 2016  15:46   |     |   komentářů (0)

Dne 1. ledna 2016 nabyl účinnosti zákon o ozdravných postupech a řešení krize na finančním trhu, a doprovodný zákon, který mj. novelizuje úpravu pojištění vkladů. Mezi nejvýznamnější změny, které tato nová právní úprava přináší, patří přeměna Fondu pojištění vkladů na Garanční systém finančního trhu, jehož cílem je zajistit komplexnější systém ochrany vkladatelů a podporu stability na finančním trhu. Kromě prostředků ve Fondu pojištění vkladů (který nyní nemá právní subjektivitu a je pouze účetní jednotkou Garančního systému) spravuje Garanční systém finančního trhu také prostředky ve Fondu pro řešení krize, použitelné pro případné budoucí řešení krizí finančních institucí.

  • Garanční systém dosud vyplatil náhrady vkladů 97,06 % klientů Metropolitního spořitelního družstva
  • Klienti MSD mají dosud nárok na výplatu náhrady v souhrnné částce přes 7,049 mil. Kč
  • Garanční systém za náhrady vkladů klientům MSD dosud vyplatil přes 12,011 mld. Kč

Téměř tři roky uplynuly ode dne, kdy Garanční systém finančního trhu (dále Garanční systém) na základě zákona začal 27. ledna 2014 vyplácet náhrady vkladů klientům zkrachovalého Metropolitního spořitelního družstva. A právě po uplynutí tříleté lhůty Garanční systém výplatu náhrad dosud nevyzvednutých vkladů ukončí. Klienti záložny Metropolitní spořitelní družstvo (MSD) tak mají poslední měsíc na to, aby se o své finanční prostředky přihlásili.

Během uplynulých necelých tří let Garanční systém prostřednictvím vyplácející České spořitelny vyplatil náhradu vkladů 13,2 tisícům klientů, kteří tak získali 12,011 miliardy korun. Většina náhrad vkladů byla vyplacena už během prvního týdne po zahájení výplat. „Konkrétně to bylo 9,5 miliardy korun. S přibývajícími dny pak klesalo množství žadatelů a snižovala se i částka jednotlivých výplat, kterou si lidé až na výjimky nechávali bezhotovostně převádět na bankovní účet. Po měsíci nám pak z celkové částky přesahující 12 miliard korun zbývalo vyplatit ještě 508,42 milionů korun,“ uvádí Renáta Kadlecová, výkonná ředitelka Garančního systému finančního trhu, která připomíná, že s ohledem na celkovou sumu určenou na výplaty se jednalo o druhou nejvyšší výplatu v historii Garančního systému. „Nárok na výplatu mělo téměř 14 tisíc klientů Metropolitního spořitelního družstva,“ dodává Renáta Kadlecová.

Z více než půl miliardy korun, která zbývala vyplatit po prvním měsíci, se částka k výplatě za uplynulé roky snížila na nynější sumu 7,049 mil. Kč. Až na výjimky v podobě deseti klientů, kteří si dosud nevyzvedli náhradu ve výši přesahující 100 tisíc korun, se ale jedná o nízké částky. Právě nízká hodnota dosud nevyzvednutých jednotlivých náhrad je důvodem, proč si někteří klienti již neexistující družstevní záložny své peníze pravděpodobně nikdy nevyzvednou. Ty tak zůstanou Garančnímu systému, který je bude moci použít pro případné další výplaty náhrad klientů bank, záložen či stavebních spořitelen.

Náhrady vkladů jsou až do 27. ledna 2017 v České republice vypláceny prostřednictvím poboček České spořitelny.

Kdo může získat náhradu vkladu:

Oprávněnými osobami k výplatě náhrad vkladů z Garančního systému finančního trhu jsou:

a)         fyzické a právnické osoby, které byly vkladateli ke dni 27. 12. 2013, tj. ke dni, kdy Fond pojištění vkladů (nyní Garanční systém finančního trhu) obdržel písemné oznámení České národní banky o neschopnosti záložny Metropolitní spořitelní družstvo dostát závazkům vůči oprávněným osobám za zákonných a smluvních podmínek,

b)         jejich dědicové,

c)         jejich právní nástupci.

Oprávněné osoby prokážou své nároky platnými dokumenty:

  • fyzické osoby - průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas),
  • fyzické osoby – podnikatelé - průkazem totožnosti (platný občanský průkaz nebo pas) a výpisem ze živnostenského rejstříku,
  • právnické osoby - výpisem z obchodního rejstříku a průkazem totožnosti osoby jednající za společnost (platný občanský průkaz nebo pas).

 

V případě dědiců či právních nástupců z jiného titulu bude požadován i dokument (originál nebo úředně ověřená kopie) prokazující nabytí pohledávky. Upozorňujeme klienty záložny Metropolitní spořitelní družstvo, že členské vklady nejsou součástí výplaty náhrad vkladů.Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.97419 / Celkový počet hodnoceni 155
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti