Pozor na poplatky u podílových fondů


25. 06. 2007  15:02   |   www.idnes.cz   |   komentářů (0)

Poplatky nejsou jen doménou bankovních služeb. Pokud se rozhodnete investovat do podílových fondů, nikdy nezapomínejte na poplatky. Je jich celá řada a v konečném důsledku výnos z vaší investice pořádně sníží.

Pokud se rozhodnete investovat do podílových fondů, nikdy nezapomínejte na náklady s fondy spojené. Je jich celá řada a v konečném důsledku výnos z vaší investice pořádně sníží.

Je úplně logické, že investoři se při hodnocení podílového fondu před koupí podílových listů řídí zejména výnosy, případně rizikem, nebo kvalitou (resp. dobrým jménem) investiční společnosti, která fond spravuje. Až později si potenciální klient fondu začne všímat takových „maličkostí“, jako jsou různé poplatky a náklady spojené s investováním do fondu. Ty však ve skutečnosti ovlivňují výkonnost fondu mnohem výrazněji (a především negativně), než například tak populární historická výkonnost.

Výše poplatků u podílových fondů je v porovnání s některými druhy investování (například obchodování s akciemi prostřednictvím brokerských firem) považována za velice příznivou. Nicméně každý investor by měl jejich výši při výběru podílového fondu určitě zohlednit.

Za nákup podílových listů se platí

Nejznámějším a nejčastěji uváděným poplatkem je vstupní poplatek. Ten zaplatí investor při nákupu podílových listů (PL) a liší se podle tříd aktiv, do nichž fond primárně investuje peníze podílníků, a také podle investiční společnosti. Nejvyšší vstupní poplatek platí podílníci v akciových fondech (3,5–6 %), podobně jsou na tom smíšené fondy (3–6 %). Následují fondy dluhopisové (2–5 %) a nejlevnější jsou fondy peněžního trhu (kolem 1 %). Zajištěné fondy si účtují různé poplatky v upisovacím období a mimo upisovací období (čím později, tím vyšší) a některé dokonce nabízejí při brzkém nákupu speciální slevy.

Zejména u zahraničních fondů je potřeba si dávat pozor na výši vstupních poplatků, většinou se totiž jejich výše odvíjí od výše investované částky. U malých objemů tak poplatky běžně přesahují hranici 5 %, což není málo (zejména u konzervativních peněžních a dluhopisových fondů, u nichž se neočekávají vysoké výnosy, je to velký problém). Podle výše investované částky si určují poplatky také domácí fondy, celkově jsou však mnohem nižší.

Nízké vstupní poplatky nemusí být vždy výhrou

V mnoha případech je ovšem mnohem důležitějším poplatkem manažerský (správcovský) poplatek, který si každá společnost účtuje za obhospodařování fondu. Vypočte se jako procento z celkových aktiv fondu. Je strháván denně, týdně nebo měsíčně při každém ohodnocení čistého obchodního jmění fondu. Zejména u dlouhodobých investic tak může investor ve fondech s nižším vstupním, ale vysokým správcovským poplatkem „prodělat“ mnohem více než investor, který sice nakupuje dráže, ale v průběhu investice už platí méně. Poplatek za správu se většinou pohybuje v rozmezí od 0,5 do 2 %, někdy může být i vyšší. Investoři ho většinou „nevidí“, protože je srážen přímo z čistého jmění fondu a uváděné výkonnosti již tento poplatek zohledňují.

Malou skupinu tvoří fondy, u nichž se neplatí žádný vstupní nebo výstupní poplatek, zpoplatněny jsou však výnosy fondu. Investoři tak platí určité procento (například 10 %) z výnosů, kterých fond za rok dosáhne. Pro investory je to výhodnější, pokud se trhům nedaří, v případě dlouhodobých výrazných býčích trendů však zaplatí více než investoři u běžných fondů. Některé fondy si ještě účtují výnosové prémie z výnosu, o který fond překoná svůj benchmark.

Málo používané jsou poplatky výstupní, které si účtují zejména fondy zajištěné, u nichž je dodržení stanovené doby trvání velmi důležité. Čím dříve pak investor z fondu vystoupí, tím vyšší poplatek zaplatí. Zvláštním poplatkem je také poplatek přestupní, který může společnost požadovat, pokud investor přestupuje z levnějšího do dražšího fondu v rámci jedné společnosti. Pro investory je to většinou výhodnější než prodat jeden fond a opět nakoupit jiný.

Samotné vstupní, výstupní a manažerské poplatky však ještě nemusí dát investorovi úplný přehled o tom, jak výrazně se všechny náklady promítnou do výkonnosti fondu. Kromě zmiňovaných poplatků, které jsou pro investory často snadno čitelné a na první pohled jasné, ovlivňují výkonnost ještě jiné náklady fondů, které se však již tak často (v různých infolistech, na internetových stránkách apod.) neuvádějí. Jsou to poplatky bankám, obchodníkům s cennými papíry apod.

 

Více najdete na:

http://fincentrum.idnes.cz/zapomenete-li-na-poplatky-budete-z-podilovych-fondu-zklamani-pta-/fi_osobni.asp?c=A070622_170436_fi_osobni_dkuČtěte také Ostatní čtou
Témata tohoto článku

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.02248 / Celkový počet hodnoceni 1290
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti