Produktové balíčky a kombinace produktů jsou obtížně srozumitelné, říká Helena Kolmanová z ČNB


03. 06. 2013  14:00   |   BP.com   |   komentářů (0)

JUDr. Helena Kolmanová, ředitelka nově vzniklého útvaru na ochranu spotřebitele v České národní bance, je toho názoru, že v přehlednosti sazebníků mají banky značné rezervy. Jako velký problém také vnímá prodej produktů na pobočce, v nichž je klient zavalen smlouvami a obchodními podmínkami, které je nemožné během pár minut vstřebat. Co ČNB v této problematice chystá?

BP.com: Myslíte si, že jsou bankovní sazebníky přehledné?

Nelze obecně říci, že všechny banky mají nepřehledné sazebníky, ale některé kvůli mnoha různým balíčkům a kombinaci produktů jsou pro průměrného spotřebitele velmi obtížně srozumitelné a spotřebitel se v nich těžko orientuje. Dalším problémem je způsob prodeje služby, kdy většinou první kontakt a zřízení platebního účtu probíhá i z důvodů povinné identifikace na pobočce banky. Zde budoucí klient obdrží smluvní dokumentaci včetně rozsáhlých obchodních podmínek a sazebníku a během několika minut má podepsat, že se se všemi dokumenty seznámil a souhlasí s nimi. Pro tento způsob prodeje je téměř každý sazebník nepřehledný a obchodní podmínky rozsáhlé. Odkaz na webové stránky banky toto neřeší, protože spotřebitel informace (obchodní podmínky a sazebník) musí obdržet předtím, než učiní obchodní rozhodnutí o nákupu služby, tedy zřízení účtu. Banky by se určitě nad tímto problémem měly zamyslet a snažit se ho řešit ve prospěch klientů, protože trvalost klientského vztahu se buduje na bázi důvěry. Základem důvěry je vnímání spotřebitele, že mu banka opravdu poctivě a férově poskytla všechny informace, a ne vnímání, že si v zájmu svého vlastního zajištění banka nechala vše podepsat.

BP.com: Lze donutit banky, aby své sazebníky zpřehlednily? Myslíte, že by v tom měl hrát větší roli regulátor a legislativa, nebo tlak zákazníků?

Zákon o ochraně spotřebitele ukládá poskytovatelům služeb v souladu s cenovými předpisy informovat spotřebitele o ceně výrobku nebo poskytované služby zřetelným označením výrobku cenou nebo informaci o ceně výrobku či služby jinak vhodně zpřístupnit. Tento zákonný požadavek sazebníky bank většinou splňují. Otázkou zůstává, zda vždy splňují i požadavek na jednání s odbornou péčí, kdy porušením uvedeného zákona je takové jednání, které právě v rozporu s požadavkem odborné péče podstatně ovlivní spotřebitele tak, že učiní rozhodnutí, které by jinak neučinil. A tím může být i zatajení poplatku či konstrukce balíčku tak, že vyvolá ve spotřebiteli dojem, že cena je jiná než ve skutečnosti je. Lze tedy říci, že legislativní nástroje k dispozici jsou, ale aby je mohl orgán dohledu řádně využívat, je nutná spolupráce ze strany spotřebitelů. Především nepodepisovat, že se seznámil se sazebníkem a podmínkami a souhlasí s nimi, pokud tomu tak není nebo pokud něčemu nerozumí. Trvat na tom, aby k tomu měl dostatek času a nepodepisovat, pokud nesouhlasí. Jestliže si následně spotřebitel stěžuje u ČNB a banka všechny jeho podpisy doloží, je orgán dohledu ve složité situaci prokázat porušení pravidel ochrany spotřebitele a donutit banku k nápravným opatřením.

BP.com: Bude se Váš útvar zabývat i touto problematikou?

Samostatný odbor ochrany spotřebitele se touto problematikou už zabývá a otázky naznačené výše s bankami diskutuje.

BP.com: Jaký je váš názor na vzájemné provazování (a odkazování) smluv o nákupu produktu/služby a všeobecných obchodních podmínek bank? Myslíte, že i v tomto ohledu jsou na českém bankovním trhu rezervy, které ztěžují  spotřebitelům orientaci?

Všeobecné obchodní podmínky (VOP) bank jsou součástí smluvní dokumentace a počítá s nimi jak současná právní úprava, tak nový občanský zákoník účinný od roku 2014. Odbor ochrany spotřebitele ČNB už delší dobu diskutuje s bankami rozsah VOP, jejich srozumitelnost pro průměrného spotřebitele a čitelnost a domnívá se, že alespoň u některých subjektů nastalo zlepšení. Většina bank bude v souvislosti s novým občanským zákoníkem VOP upravovat a zde je další prostor pro zlepšení ve prospěch spotřebitelů, který se otevírá i ustanovením o tzv. překvapivých ustanoveních (ustanovení obchodních podmínek, které nemohla druhá strana rozumně očekávat), které budou ke své účinnosti vyžadovat výslovné přijetí touto druhou smluvní stranou. V případě adhezních smluv pak může být přínosem též ustanovení nového občanského zákoníku, které stanoví, že obsahuje-li smlouva uzavřená adhezním způsobem doložku, kterou lze přečíst jen se zvláštními obtížemi, nebo doložku, která je pro osobu průměrného rozumu nesrozumitelná, je tato doložka platná, nepůsobí-li slabší straně újmu nebo prokáže-li druhá strana, že slabší straně byl význam doložky dostatečně vysvětlen. V této souvislosti je též vhodné uvést, že v oblasti spotřebitelských úvěrů bude od 1. 1. 2014 platit povinnost spočívající v tom, že bude-li část smlouvy určena odkazem na obecné podmínky, bude muset připojit věřitel ke smlouvě jen takovou část obchodních podmínek, která se týká uzavírané smlouvy.Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.00551 / Celkový počet hodnoceni 1271
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti