Refinancováním úvěru můžete ušetřit až 25 % současné měsíční splátky, spočítejte níže a rozhodněte seCo to je refinancování úvěru

Refinancování úvěru je nahrazení jednoho úvěru druhým, z logiky věci, výhodnějším (levnějším). Refinancování úvěru je jeden z mála produktů, který je zcela objektivně přínosem jak pro banku, tak pro klienta. Oběma přináší prokazatelnou přidanou hodnotu. A jak vyplývá z činnosti těchto stránek, není to vždy tak samozřejmé.

Pokud jde o klienta, tak ten u nové banky musí z definice věci dostat lepší podmínky, tedy nižší úrokovou sazbu (přesněji RPSN) a tudíž i nižší pravidelné splátky. Jinak by neměl potřebu refinancovat. Je to logické, prvotní úvěr si člověk bere často bezmyšlenkovitě, veden okamžitou potřebou. Až později zjistí, kolik přeplatí a jak ho úvěr zatěžuje. A teď nastává onen pozitivní moment, kdy si může v klidu porovnat kompletní nabídku na trhu a pak se směle pustit do refinancování.

A pokud jde o banku, tak ta je také navýsost spokojená. Oslovuje a získává sice nové zákazníky, ale díky principu refinancování jde o méně rizikové klienty, kteří před tím prošli procesem schvalování (pokud jde o klienty bank a značkových nebankovních úvěrových společností). I díky tomu může být online žádost o Repůjčku a její schválení opravdu snadné, online a za 5 minut.

My vám zde jedno takové výhodné refinancování bez poplatků společně s Equa bank představujeme. V kalkulačce můžete snadno porovnat, jestli byste platili méně a pokud ano, tak není důvod setrvávat u stávající instituce. A pokud do refinancování stávajícího úvěru půjdete (z čehož ale nevyplývá 100% jistota, že Equa bank každé konkrétní refinancování schválí), dostanete od nás exkluzívně dárek – pěkný kovový flashdisk s 16 GB pamětí.

Patrik Nacher

Podmínky akce „Dárkový flash disk pro klienty z webu Bankovnipoplatky.com

Akci organizuje Equa bank a.s., společnost se sídlem Praha 8, Karolinská 661/4, PSČ 186 00, IČ: 47116102, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1830 (dále jen „Banka“).
Definice pojmů
„Bonus“ znamená USB FLASH disk 16 GB;
„Klient“ znamená fyzickou osobu, která s Bankou uzavře v Období konání akce Rámcovou smlouvu o poskytování bankovních a platebních služeb Equa bank a.s. a zároveň Smlouvu o půjčce na refinancování;
„Období konání akce“ znamená období od 1. 4. 2013 a končí dnem odvolání ze strany Banky.

Podmínky Akce
1. Každý Klient, který v Období konání akce
i) zažádá o produkt Banky RePůjčka prostřednictvím online formuláře na adrese www.bankovnipoplatky.com; a zároveň
ii) uzavře s Bankou Smlouvu o půjčce na refinancování; a zároveň
iii) v souladu s čl. 3 Produktových obchodních podmínek Equa bank a.s. pro půjčky (dostupné na http://www.equabank.cz/files/doc/206-produktove-obchodni-podminky-equa-bank-as-pro-pujcky.pdf) načerpá produkt RePůjčka, obdrží na korespondenční adresu uvedenou v žádosti o RePůjčku Bonus.
2. Banka zašle Bonus během měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byly Klientem splněny podmínky dle čl. 1 těchto Podmínek.
3. V žádné fázi Akce nedojde k losování nebo náhodnému výběru.
4. Banka má právo kdykoli ukončit Období konání Akce. Banka si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoli upravit, změnit, či bez náhrady zrušit.
5. Pro další informace či s případnými dotazy se Klient může obrátit na linku Klientského centra, tel: 222 010 222 každý den v době od 8:00 do 21:00 hodin.


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti