Sněmovna podpořila výměnu informací o webových útocích na banky


02. 05. 2017  12:38   |     |   komentářů (0)

Banky a Česká národní banka by měly sdílet informace o internetových útocích a incidentech a o přijatých opatřeních, jak takovým útokům zabránit. Počítá s tím vládní novela zákona o bankách, kterou dnes v úvodním kole podpořila Sněmovna. Cílem návrhu je vytvořit preventivní nástroj v kybernetické bezpečnosti a omezit tak rizika škod plynoucích z těchto útoků. Podle návrhu zákona nebude vložení údajů do takové databáze porušením bankovního tajemství.

Ministr financí Andrej Babiš (ANO) dnes řekl poslancům, že nový systém bude provozovat ČNB, ale náklady na jeho vytvoření a provoz budou hradit banky. Iniciativa k jeho vzniku podle něj vzešla z diskusí mezi centrální bankou a komerčními bankami a všichni zúčastnění ji podporují.

Návrh nezasahuje do působnosti zákona o kybernetické bezpečnosti, uvedl. Součástí systému sdílení informací bude povinné hlášení o kybernetických bezpečnostních incidentech, včetně přijatých opatření. Dále banky budou moci dobrovolně hlásit tzv. kybernetické bezpečnostní události, opět včetně přijatých opatření na účtě.

Novela dále sjednocuje terminologii. Pojmy jako je podnikání, provozování, poskytování služeb jsou nahrazeny pojmem výkon činnosti. Dále zákon uvádí do souladu s dalšími zákony úpravu řídicích a kontrolních systémů, což spočívá především ve formulačních změnách, doplnění úpravy personálního vybavení a přeskupení některých ustanovení v zákoně. Do zákona se například vkládá pravidlo z evropské směrnice, že personální zdroje banky musí být přiměřené povaze, rozsahu a složitosti jejích činností. Banky budou muset zajistit, aby zaměstnanci znali patřičné postupy a předpisy. Zákon také zjednodušuje p řeshraniční podnikání úvěrových institucí.

ČNB již nebude podle návrhu zahajovat správní řízení v případě, že úvěrová instituce pro to splňuje zákonné podmínky, ale pouze tehdy, když shledá, že podmínky pro podnikání v jiném členském státě splněny nejsou. Centrální banka by rovněž měla mít pravomoc dohlížené úvěrové instituci uložit jako sankci za určitých podmínek změnu auditora.


Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.97406 / Celkový počet hodnoceni 347
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti