Téma: klufa

Příbuzná témata

MF navrhuje vládě Moniku Strejcovou na funkci finančního arbitra

16. 11. 2011  08:29  |   Novým finančním arbitrem by se mohla stát Monika Strejcová. Počítá s tím návrh ministerstva financí, který projedná na svém středečním zasedání vláda. Dosavadní finanční arbitr František Klufa na svoji funkci rezignoval 16. září. více »

Ředitelem pro Strategii Poštovní spořitelny se stal František Klufa

24. 10. 2011  10:29  |   František Klufa, který doposud působil jako finanční arbitr České republiky, nově nastupuje do Poštovní spořitelny jako ředitel pro Strategii. Bude se podílet na přerodu Poštovní spořitelny v instituci nové generace, která poskytuje finanční produkty a služby co nejširší skupině klientů, kdykoli a kdekoli. více »

Finanční arbitr Klufa abdikoval

26. 09. 2011  11:28  |   Finanční arbitr František Klufa abdikoval. Z webu jeho kanceláře vyplývá, že úřad v současné době vede Klufův dosavadní zástupce Petr Scholz. Hlavním úkolem finančního arbitra je řešit smírčí spory mezi klienty a finančními institucemi. Klufa se stal arbitrem v roce 2008. více »

Finanční arbitr ČR členem Expertní skupiny pro stížnosti spotřebitelů

18. 03. 2011  13:37  |   Dr. Ing. František Klufa, finanční arbitr České republiky, se stal členem mezinárodní Expertní skupiny pro stížnosti spotřebitelů při Evropské komisi. Finanční arbitr ČR byl delegován do této pracovní skupiny jako jeden ze tří zástupců sdružení FIN-NET, které v současné době má více jak 50 členů ze zemí Evropského hospodářského prostoru. více »

Finanční arbitr ČR členem Expertní skupiny pro stížnosti spotřebitelů

18. 03. 2011  13:33  |   Dr. Ing. František Klufa, finanční arbitr České republiky, se stal členem mezinárodní Expertní skupiny pro stížnosti spotřebitelů při Evropské komisi. Finanční arbitr ČR byl delegován do této pracovní skupiny jako jeden ze tří zástupců sdružení FIN-NET, které v současné době má více jak 50 členů ze zemí Evropského hospodářského prostoru. více »

Strategie a cíle finančního arbitra České republiky na druhou část volebního období

09. 03. 2011  15:13  |   Finanční arbitr České republiky Dr. Ing. František Klufa si po svém zvolení a následném jmenování PSP ČR vytyčil jednoznačné cíle, které se mu podařilo splnit díky jeho úsilí a intenzivní práci celého úřadu přibližně za polovinu funkčního období. Aktuální potřeby českého finančního trhu, doporučení Evropské komise, nové kompetence a nově nabyté zkušenosti FA ČR se odrážejí v novém programu – střednědobém strategickém plánu rozvoje úřadu FA ČR, který by měl být splněn do konce roku 2013. více »

Finanční arbitr České republiky reaguje na rozšiřování kompetencí, kancelář FA ČR signalizuje připravenost na plánované legislativní změny

09. 03. 2011  15:01  |   Finanční arbitr České republiky reaguje na změny vyplývající z novely zákona o finančním arbitrovi, kterou dne 2. 2. 2011 projednala v prvním čtení PSP ČR. Zásadní změny, vyplývající z novely, vstoupí dle všech předpokladů v platnost 1. 7. 2011. Současný finanční arbitr Dr. Ing. František Klufa začíná připravovat svou Kancelář na nový systém fungování postupnými kroky, které zajistí stoprocentní připravenost úřadu finančního arbitra na nové kompetence ode dne nabytí účinnosti zákona. více »

František Klufa: Na projektu OVB Vstřícná banka mne nejvíce zaujalo jeho neotřelé pojetí

09. 03. 2010  03:01  |   Rozhovor s Finančním arbitrem ČR o celoročním hodnocením retailových bank v ČR OVB Vstřícná banka. více »

Finanční arbitr si chce u ČNB stěžovat na některé banky (HN)

10. 11. 2009  07:04  |   Finanční arbitr České republiky František Klufa chce v nejbližších dnech podat podle serveru Euro.cz stížnost k České národní bance na čtyři z deseti největších tuzemských bank kvůli jejich obchodním podmínkám. více »

Nový arbitr František Klufa: Klient často neví za co bance platí!

26. 07. 2008  23:25  |   Teprve nedávno zvolila poslanecká sněmovna nového finančního arbitra, kterým se stal Dr. Ing. František Klufa. Jaké jsou jeho nejbližší plány a cíle? více »

Finanční arbitr by měl pokrývat celou oblast bankovnictví, říká F. Klufa

18. 04. 2008  10:32  |   Nové stránky jsou uživatelsky příjemnější, poskytují více informací o činnosti arbitra, při potřebě klienta zaslat návrh na zahájení řízení ho navádějí a napomáhají tento návrh vyplnit a elektronicky poslat. více »

Nový finanční arbitr chce rozšířit své kompetence (Bankovnictví)

21. 03. 2008  12:00  |   Působnost finančního arbitra by se měla rozšířit. Finanční arbitr František Klufa to označil za jeden ze svých hlavních cílů. více »

Soutěž Zlatá koruna má nového předsedu Finanční akademie

10. 03. 2008  18:45  |   Finanční arbitr ČR František Klufa vystřídal na postu předsedy Finanční akademie Zlaté koruny svého předchůdce v úřadě arbitra, O. Schlossbergera. více »

Nový arbitr bude usilovat o rozšíření kompetencí!

20. 12. 2007  12:29  |   Rozhodnutím poslanecké sněmovny se novým finančním arbitrem pro příští pětileté období stal František Klufa, který přesvědčil poslance svou vizí a svými plány práce úřadu v budoucím období. Nahradil tak Otakara Schlossbergera, který úřad vedl v minulém období. "Budu usilovat o zvýšení pravomocí" říká nový arbitr! více »
1

Sekce obsahuje celkem 16 článků. Výše vypsáno 0 - 50Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti