Úvěrová činnost bank v roce 2012


12. 03. 2013  16:33   |   MNichal Bubák / ČBA / BP.com   |   komentářů (0)

Dle informací, které poskytla česká bankovní asociace, za rok 2012 vzrostl objem klientských úvěrů v portfoliích bank o 55,8 miliardy Kč (na 2 360 miliard Kč), tj. o 2,4 %. S ohledem na panující ekonomickou recesi je to ještě pozitivní výsledek, který je v souladu s nominálním růstem ekonomiky.

Úvěry nefinančním podnikům:

Objem úvěrů do sektoru nefinančních podniků vzrostl o 7,4 miliardy Kč, což představuje cca 0,9 %. Zápornou dynamiku přitom vykazují především úvěry střednědobé (1-5 let), jejichž objem klesl meziročně o 2,8 %. Objem krátkodobých (tedy především provozních) úvěrů podnikům se sice zvýšil (+2,5 %), v posledních měsících jsou již ale zaznamenávány meziměsíční poklesy.

Úvěry obyvatelstvu:

Nárůst objemů úvěrů obyvatelstvu (+3,6 %) byl tažen hlavně dalším růstem v kategorii úvěrů na bydlení (+4,8 %). To je dáno jak stále relativně „mladým“ portfoliem hypotečních úvěrů, tak i pozitivní dynamikou nových obchodů. Naopak velká opatrnost obyvatelstva je u úvěrů na spotřebu, jejichž celkový objem klesl o 0,7 %.

Nové úvěry:

Z hlediska nových obchodů, tj. nově poskytnutých úvěrů nefinančním podnikům, byl poskytnut vloni o 4,2 % větší objem než v r. 2011.

Oproti roku 2011 bylo domácnostem poskytnuto o 4,5 % větší objem nových úvěrů na spotřebu a o 2,8 % větší objem nových úvěrů na nákup bytových nemovitostí. V obou případech jsou údaje zčásti zkresleny refinancováním, resp. konsolidací stávajících závazků.

Vývoj úrokových sazeb:

V roce 2012 dále pokračoval trend snižování průměrných nominálních sazeb z nových úvěrů podnikům (což částečně souvisí se snižováním sazeb ze strany ČNB). V prosinci tak klesly průměrné sazby z nových kontokorentních, revolvingových úvěrů a pohledávek z karet na 2,79 % (oproti 3,56 % v prosinci 2011). U ostatních úvěrů se průměrná prosincová sazba oproti listopadu výrazně zvýšila (o 33 bps na 2,61 %) - může se však jednat o jednorázový výkyv – meziročně je stále o 25 bazických bodů nižší.

TABULKA:

Vybrané typy úvěrů Absolutní
výše (mld. Kč) 31.12.2012
Meziroční
změna k 31.12.2012
Celkový objem úvěrů 2360,1 2,42 %
Úvěry nefinančním podnikům 835,5 0,90 %
- Krátkodobé (do 1 roku včetně) 258,7 2,55 %
- Střednědobé (1-5 let) 152,3 -2,78 %
- Dlouhodobé (>5 let) 424,4 1,28 %
Úvěry obyvatelstvu 1045,0 3,57 %
- Debetní zůstatky na BÚ 12,8 0,17 %
- Pohledávky z karet 25,8 2,15 %
- Spotřebitelské úvěry 156,1 -1,26 %
- Úvěry na bydlení 810,0 4,80 %
- Ostatní 40,3 0,84 %
Úvěry živnostníkům 36,1 -4,99 %
Zdroj: Česká bankovní asociace

Vybrané typy úvěrů * K 31.12.2011 * K 31.12.2012
Standardní úvěry 89,91 % 90,06 %
Klasifikované úvěry celkem 10,09 % 9,94 %
- podnikům 13,80 % 12,88 %
- obyvatelstvu 8,03 % 7,78 %
- živnostníkům 20,11 % 20,04 %
Úvěry v selhání celkem (NPL) 5,95 % 5,96 %
- obyvatelstvu 4,91 % 5,14 %
- podnikům 8,2 % 7,36 %

* Podíl na celkových úvěrech daného typu
Zdroj: Česká bankovní asociace

.

Průměrná úroková sazba z nových úvěrů na nákup bytových nemovitostí vlivem vysoké konkurence a snesitelných rizikových nákladů v roce 2012 dále klesala – z 3,94 % v prosinci 2011 na 3,51 % v prosinci roku 2012. Naopak průměrná úroková sazba z nových úvěrů na spotřebu se v roce 2012 s určitými výkyvy zvyšovala (i v souvislosti s rostoucími rizikovými náklady v podobě větších podílů nesplácených úvěrů, podíl úvěrů na spotřebu v selhání se zvýšil z 11,3 % na 12,32 %).

Portfolio úvěrů:

Rok 2012 lze označit jako rok určité stagnace „problémových úvěrů“. Objem klasifikovaných úvěrů během celého roku osciloval mírně nad 230 miliardami Kč, aby se v závěru roku zvýšil na 234,5 miliard Kč. Jejich podíl podobně osciloval kolem 10 %. Analogicky se vyvíjel i objem úvěrů v selhání - byl prakticky celý rok v rozmezí 136-137 miliard Kč, aby se v závěru roku (díky růstu objemu úvěrů v selhání nerezidentů) zvýšil na 140,5 miliardy Kč. Jejich podíl se postupně snižoval až k 5,8 % (aby opět v prosinci vyskočil na 5,96 %).

Portfolio úvěrů nefinančním podnikům se v roce 2012 v zásadě zlepšovalo – podíl klasifikovaných úvěrů klesl z 13,8 % na 12,88 % a podíl úvěrů v selhání z 8,2 % na 7,36 %. U obyvatel je vývoj kvality portfolia celkově spíše rozporuplný (podíl klasifikovaných úvěrů klesl na 7,78 %, ale podíl úvěrů v selhání vzrostl na 5,14 %, byť ve druhé polovině roku je patrná spíše stabilizace).

.

undefinedČtěte také Ostatní čtou
Témata tohoto článku

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.02455 / Celkový počet hodnoceni 896
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti