Valná hromada MONETA Money Bank schválila účetní závěrky za rok 2017 a rozhodla o rozdělení zisku za rok 2017


26. 04. 2018  21:08   |     |   komentářů (0)

Dividenda bude vyplacena ve výši 8 Kč na akcii, což představuje návratnost hmotného kapitálu ve výši 16 %

Valná hromada MONETA Money Bank, a.s. (dále jen MONETA Money Bank nebo banka) dnes odsouhlasila řádnou individuální i konsolidovanou účetní závěrku, jež byly sestaveny ke dni 31. prosince 2017, a rozhodla o rozdělení zisku. Řádné valné hromady se zúčastnili akcionáři s celkovým podílem 57,18 % na základním kapitálu banky a byla tak usnášeníschopná.

Valná hromada projednala Zprávu představenstva o podnikatelské činnosti MONETA Money Bank, o stavu jejího majetku za rok 2017, Zprávu výboru pro audit o výsledcích a jeho činnosti za rok 2017 a Zprávu dozorčí rady o výsledcích a její činnosti za rok 2017 včetně vyjádření dozorčí rady k řádné individuální i konsolidované účetní závěrce a návrhu na rozdělení zisku.

„V průběhu roku 2017 MONETA Money Bank významně pokročila v rozvoji svého obchodního modelu a rozšiřování svých obchodních aktivit. Naším cílem je zachovat si vedoucí pozici v oblasti financování českých domácností a stát se vedoucí bankou v sektoru financování malých podniků. Jsme hrdí, že se nám podařilo splnit náš závazek vůči akcionářům vyjádřený v market guidance pro rok 2017, přičemž jsme překonali náš závazek ziskovosti o více než 500 milionů Kč,“ říká Tomáš Spurný, generální ředitel
a předseda představenstva MONETA Money Bank, a.s.

Byla schválena řádná individuální i konsolidovaná účetní závěrka MONETA Money Bank, jež byly sestaveny ke dni 31. prosince 2017.

V řádné konsolidované účetní závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši přes 3,9 miliardy korun, v řádné individuální závěrce je uveden zisk po zdanění ve výši přes 3,6 miliardy korun. Valná hromada rozhodla o tom, že akcionářům bude vyplacena navrhovaná dividenda v celkové výši přes 4 miliardy korun, která se bude skládat ze zisku banky za rok 2017 ve výši přes 3,6 miliardy korun a části nerozděleného zisku banky minulých let v částce více než 420 milionů korun, přičemž na jednu akcii vychází dividenda ve výši 8 Kč.

Dále valná hromada určila auditora pro provedení povinného auditu za rok 2018. Přijala návrh dozorčí rady a doporučení výboru pro audit MONETA Money Bank a rozhodla, že audit bude provádět auditorská společnost KPMG Česká republika Audit, s.r.o. Valná hromada byla rovněž informována o reakci dozorčí rady na pokyn valné hromady konané dne 24. dubna 2017 týkající se odměňování členů představenstva.Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.04545 / Celkový počet hodnoceni 198
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti