Vstřícná banka z pohledu poplatků - 4. čtvrtletí 2012


30. 01. 2013  01:00   |   Vstřícná banka   |   komentářů (1)

Aktuální IV. čtvrtletí bylo na konec roku celkem živé. Bohužel pro klienty došlo k více změnám směrem ke zvyšování poplatků. Jedinými výjimkami byly mBank a Equa bank. Ostatní banky vesměs zdražovaly. Nejvíce změn přinesla ČSOB/Poštovní spořitelna, Raiffeisenbank a Volksbank. UniCredit Bank navíc přišla se zcela novým konceptem osobních kont. Každopádně ani v tomto kvartále jsme se nenudili.

Air Bank (8, 7, 9, 8) = 8

Druhá banka s českými vlastníky (vedle Fio banky). Air Bank razantně vstoupila na český trh s několika poplatkovými a nabídkovými unikáty. Podle posledních informací získala již 90 tisíc klientů. Prvním originálním prvkem byl příslib zachování vysoké úrokové sazby u spořicího účtu – tzv. garance TOP 3. Z pohledu poplatků je zase unikátní záležitostí možnost odmítnout poplatek v případě, že je klient nespokojen se službou banky. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným poplatkovým změnám, a proto hodnocení v této části neměníme. I přesto banka pokračovala v prezentaci originálních služeb – tentokrát jde o půjčku, kde odmění klienty, když budou včas a řádně splácet.
Pokud jde o vývoj v poplatkové politice banky, nedošlo ve IV. čtvrtletí k žádným změnám. Vzhledem k tomu není důvod měnit naše hodnocení v této části.
Sazebník patří stále mezi ty nejjednodušší a nejpřehlednější. Včetně vysvětlujících textů se vešel pouze na jednu A4. Jednoduchý sazebník se v prvních měsících působení nové banky stal její předností. Je srozumitelný, nenajdete v něm žádné hvězdičky, písmenka ani vysvětlivky pod čarou. Bankovní klient jistě ocení informaci, že ceny v sazebníku jsou stejné pro všechny druhy kanálů – ať už klient využije služeb pobočky, internetbankingu či telebankingu. Sazebník se nezměnil ani ve IV. kvartále a tak vysoké hodnocení z minulého čtvrtletí ponecháváme.
Z Kalkulátoru bankovních poplatků ani z Q Reportu Scott & Rose nevyplývá, že by se postavení banky proti III. čtvrtletí změnilo. Náklady standardního klienta zůstaly na úrovni 1.193 Kč ročně. Hodnocení ponecháváme na stejné úrovni.

Citibank (5.5, 6.5, 7.5, 5) = 6,13

Banka zaměřená spíše na majetnější klienty jakkoliv banka přišla s rozšířením nabídky - počínaje 15. 11. 2011 banka začala nabízet nový balíček – Citikonto Plus. V minulém čtvrtletí pak banka přišla s další novinkou - balíček služeb Citi® Premium, který je určen pro náročnější klienty (např. běžné účty v dalších 13 zahraničních měnách, zdarma 10 výběrů v hotovosti ze všech bankomatů v ČR a zdarma 5 výběrů hotovosti ze všech bankomatů v zahraničí, zdarma služba Citibank Global Transfer, kreditní karta Citi Gold, zdarma internetové bankovnictví Citibank Online, mobilní bankovnictví Citi Mobile a telefonní bankovnictví CitiPhone, zdarma zřízení a vedení účtů v rámci balíčku Citi® Premium pro rodinného příslušníka). Jinak je vedení tohoto produktu zdarma, pokud je v daném měsíci splněno jedno ze dvou kritérií (podobně jako u Citikonta Plus) - průměrný zůstatek přes 200 tisíc Kč nebo kreditní obrat minimálně ve výši 70 tisíc Kč. Jinak stojí balíček 350 Kč měsíčně. V aktuálním čtvrtletí banka s dalšími novinkami nepřišla a tak hodnocení v této části nemáme důvod měnit.
Banka v tomto kvartále neudělala žádné poplatkové změny a proto i v této části hodnocení body neměníme.
Sazebníky všech druhů kont zůstávají i nadále ve stejné podobě, tudíž hodnocení v této části ani pro aktuální IV. čtvrtletí neměníme.
Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že ani u standardního klienta (2.529 Kč ročně), ani u aktivního klienta (5.050 Kč ročně) se pozice banky nemění. Vzhledem k tomu není důvod měnit hodnocení banky v této části, které jsme zvýšili v minulém čtvrtletí.

Česká spořitelna (5.5, 8, 5, 4.5) = 5,75

Banka zaměřená na retailové klienty s obrovskou výhodnou velkého klientského kmene z dřívějších dob. Osobní účet ČS sice umožňuje individuální sestavení účtu, na druhé straně se klient nevyhne stavu, kdy může platit i za služby, které nepotřebuje či nevyžaduje. Dílem je to tím, že produktové a výběrové sady jsou celkem složité na pochopení a sestavení a především tím, že si klient nevybírá vždy jen jednotlivé služby, ale celé sady služeb. Struktura poplatků se ani v aktuálním čtvrtletí nezměnila a tak hodnocení v této části ponecháváme.
Ve IV. čtvrtletí ČS nepřišla s významnými poplatkovými změnami. Pokračovala akce, kdy bylo možné do konce roku zdarma změnit PIN nebo limity u platební karty. Banka se tento kvartál zaměřila na úvěrové produkty. U Půjčky nabídla novým klientům bonus ve výši 3 tisíc korun a u Hypoték s prémií pak možnost odměny za věrnost bance (vrácení až 4%) a to nejen u nových, ale i u stávajících klientů s hypotékami s dobou splatnosti minimálně 20 let. Vzhledem k předchozím zvýšením, nebudeme toto čtvrtletí hodnocení v této části měnit.
Podoba sazebníku se v aktuálním čtvrtletí nezměnila, takže i nadále zůstává hodnocení totožné. Sazebník je sice snadno dohledatelný na webu ČS, na druhé straně příliš přehledný a uživatelsky vstřícný není – překlikávání ze souboru na soubor, řada důležitých informací pod tabulkami, nemožnost snadného dohledání poplatků v jednom dokumentu. Výsledkem této podoby pak je, že každá část sazebníku (např. vkladové produkty, platební styk, přímé bankovnictví, kartové služby) se může měnit v různé době a sazebník jako celek tak působí nesourodě. Sympaticky naopak působí snadná dohledatelnost historických sazebníků.
Z údajů Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že se postavení ČS vůbec nezměnilo a tak standardní klient zaplatí i nadále 2.145 Kč ročně a aktivní klient pak 5.038 Kč ročně. Hodnocení ponecháváme beze změny.

ČSOB (6, 7, 7, 6) = 6,5

Banka, která byla po celý rok velmi aktivní. I přes určité úpravy sazebníku k 1. 11. 2012, které popíšeme v další části hodnocení, šlo spíše o drobnější změny, takže se v aktuálním IV. kvartále celková poplatková struktura a filozofie banky nezměnila. Ani my tedy nebudeme měnit hodnocení banky v této části.
ČSOB v aktuálním IV. čtvrtletí změnila sazebník k 1. 11. 2012. Jak jsme již napsali výše, došlo jen k drobným, byť spíše z pohledu klientů, negativním úpravám. Změny se týkají nejen ČSOB samotné, ale i Poštovní spořitelny. Kromě změn ve výši pojistného, které má chránit dlužníka u spotřebitelských úvěrů, došlo ke dvěma méně příjemným poplatkovým pohybům směrem nahoru. A shodou okolností jeden z nich se týká poplatku, který je aktuálně na prvním místě v anketě o nejabsurdnější bankovní poplatek - banka zavedla 9 Kč poplatek za dotaz na zůstatek v bankomatech cizích bank (dříve zdarma). ČSOB také nově zpoplatňuje změnu PINu v jejích bankomatech – 8 Kč (dříve zdarma). Vzhledem k těmto změnám snižujeme bance hodnocení v této části o 0,5 bodu.
Sazebník ČSOB patří i nadále mezi ty spíše přehlednější. Osobní konta jsou v jedné tabulce a je tak na první pohled zřejmé, co do balíčku patří a co nikoliv a to použitím malých barevných ikonek. Pozitivní je také fakt, že je sazebník na webových stránkách banky snadno k nalezení. Hodnocení pro aktuální IV. čtvrtletí neměníme.
Postavení ČSOB se v Q Reportu Scott & Rose proti minulému kvartálu nezměnilo. Standardní klient tak i nadále zaplatí za rok 1.807 Kč a aktivní klient 7.195 Kč. Hodnocení proto v této části ponecháváme beze změny.

Equa Bank (8, 8, 8.5, 9) = 8,38

Další nová nebo přesněji řečeno staronová banka. Původně Banco Popolare, kterou koupil britský fond AnaCap. Ve IV. čtvrtletí navázala na předchozí kvartál a opět patřila mezi aktivní banky. A opět to byly změny pozitivní. Tentokrát se banka zaměřila na zahraniční platby, kterým se budeme věnovat v další části hodnocení. Vzhledem k minulému zvýšení zatím ponecháváme hodnocení na stejné úrovni. Jinak banka doposud získala přes 30 tisíc klientů (v minulém čtvrtletí to bylo 20 tisíc).
Banka se snaží po svém vstupu na trh každé čtvrtletí přijít s něčím novým. A i tentokrát z hlediska bankovních poplatků zabodovala. S platností od 30. 11. 2012 snížila Equa bank poplatky za platby v rámci zemí EU. Příchozí europlatba nově stojí 9 Kč (z původních 99 Kč) a odchozí 99 Kč (z původních 199 Kč). Změny poplatků se týkaly také zahraničních plateb. Příchozí zahraniční platba je nově zpoplatněna 29 Kč (z původních 99,- Kč). Equa také přišla s dalším originálním prvkem, když nabídla klientům 33 Kč, pokud vloží peníze do banky prostřednictvím pošty. Jinak banka pokračovala v nabídce různých výhod, bonusů a snížení úrokových sazeb jak u hypoték, tak u refinancování spotřebitelských úvěrů. Kvůli všem změnám i pro toto čtvrtletí zvýšíme naše hodnocení v této části o 0,5 bodu.
Sazebník je stejně jako u Air Bank přehledný, jednoduchý. Sice se nevešel jen na jednu A4, ale i tak se na třech stranách budou klienti velmi dobře orientovat. Je zcela evidentní, že nové banky přistoupily k sazebníkům proklientsky a to jak z hlediska přehlednosti, stručnosti, barevnosti, tak i z pohledu různých dodatkových a vysvětlujících informací. V aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným změnám v podobě sazebníku a tak vysoké hodnocení z minula ponecháváme.
Z Q Reportu Scott & Rose vyplývá, že proti minulému čtvrtletí nedošlo k žádným změnám a tak roční náklady banky u standardního klienta jsou i nadále 218 Kč, což ji v průzkumu této agentury řadí na 2. místo (za Fio banku). V této části proto ponecháváme hodnocení na stejné výši jako minule.

Fio banka (9, 8.5, 7.5, 9.5) = 8,63

Fio banka která se pro rok 2011 stala Nejvstřícnější bankou, letos zatím úspěšně obhajuje první místo. Nicméně v aktuálním čtvrtletí nedošlo k žádným strukturálním poplatkovým změnám a tak hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni. Podle vyjádření banky, za celý rok 2012, přilákala 88 tisíc nových klientů, takže celkově má Fio banka 230 tisíc klientů.
V tomto čtvrtletí banka nepřipravila žádné poplatkové změny. Není proto důvod měnit hodnocení v této části, kterou ponecháváme na stávající výši.
Sazebník banky patří i nadále k těm přehlednějším, kdy všechno najdete v jednom dokumentu, který je na šesti stranách. Pro někoho může působit rušivě oceňování poplatků i v jiných měnách než jenom v korunách (euro, dolary), ale pro jiné klienty to může být vítaná přidaná hodnota. V sazebníku také najdeme na relativně malém prostoru množství hvězdiček a pomocných vysvětlení. Hodnocení neměníme.
Fio banka se ve většině průzkumů umísťuje i ve IV. čtvrtletí se svým běžným účtem na druhém místě, hned za mKontem, případně na místě prvním (Q Report Scott & Rose). Od minulého čtvrtletí se ovšem roční náklady standardního klienta nezměnily a tak zůstávají na rekordně nízkých 117 Kč. Hodnocení proto nemáme důvod měnit.

GE Money Bank (7, 7.5, 7, 7) = 7,13

Banka pravidelně měnící svůj sazebník. V aktuálním čtvrtletí GE mimořádně nic významného nezměnila, nicméně oznámila změny k 1. 1. 2013, kdy na klienty opět čeká nový sazebník. Základní architektura a struktura bankovních poplatků zůstává i nadále stejná, tudíž ani my neměníme hodnocení v této části pro IV. čtvrtletí.
GE v tomto kvartále neuskutečnila žádné významné poplatkové změny. Konzervativně tedy i my hodnocení v této části ponecháváme na stejné výši jako minule.
Sazebník banky se v aktuálním čtvrtletí nezměnil. Opakovaně kvitujeme a oceňujeme, že veškeré změny, které banka připravuje, vždy prezentuje ve zvláštním souboru v pdf formátu, který je dostupný v sekci přímo u nové verze sazebníku (aktuálně jde o soubor změn k 1. 1. 2013 pro fyzické osoby i podnikatele), kde si klient může najít všechny změny, jakých kapitol a služeb se týkají a především srovnání s původní cenou dané služby. Hodnocení ve IV. čtvrtletí neměníme.
V Q Reportu Scott & Rose nedošlo u standardního klienta k žádným pohybům, takže i nadále ročně zaplatí 2.682 Kč, zatímco u aktivního klienta jsme zaznamenali snížení o výrazných 12% z 5.658 Kč na 5.178 Kč. Pro příští kvartál se zaměříme na tohoto klienta u této banky, ale pro aktuální čtvrtletní ponecháváme hodnocení beze změny.

Komerční banka (7, 7, 8.5, 5) = 6,88

Komerční banka dlouhodobě patří mezi nejaktivnější banky, pokud jde o poplatkové změny, ale i o novinky v sazebníku. V aktuálním IV. čtvrtletí však nedošlo k významným poplatkovým změnám. KB naposledy rozšířila její koncept MojeOdměny od 1. 6. 2012, další změny plánuje od 15. 1. 2013. Tentokrát není důvod hodnocení měnit a ponecháváme jej ve stejné výši.
V aktuálním IV. čtvrtletí nepřišla KB s žádnými významnými změnami. Banka sice oznámila poplatkové změny, ale až od nového roku 2013. Jde o mediálně diskutované poplatky za vedení úvěrového a hypotečního účtu, které se rozhodla KB nově již neúčtovat. Toto rozhodnutí proto bude předmětem našeho hodnocení v příštím čtvrtletí.
Sazebník banky se díky změně konceptu ještě více zjednodušil a zredukoval a tak i nadále obhajuje pozici jednoho z nejpřehlednějších ceníků na českém trhu. Zejména je třeba podtrhnout uvádění ceny mimo balíček v jedné tabulce či tipy u každé kapitoly. Banka mimochodem nabízí oba koncepty pohledu na sazebník. Jeden soubor v pdf formátu ke stažení, kde je všechno na jednom místě a pak sazebník rozčleněn do jednotlivých kapitol (depozitní produkty, karty, platební styk, úvěry atd.), kde si klient může hledat jednotlivé služby a mezi kapitolami si přeskakovat. Hodnocení ponecháváme na stejné výši.
V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným změnám. Standardní klient tak i nadále zaplatí 2.192 Kč ročně a aktivní klient pak 7.334 Kč. Hodnocení v této části proto nemáme důvod měnit.

mBank (9, 7.5, 8, 9.5) = 8,5

Nízkonákladová banka, která svou politiku postavila na nulových poplatcích. V aktuálním čtvrtletí došlo k zajímavým poplatkovým změnám, ale celková poplatková architektura se samozřejmě nezměnila. I nadále je tak mBank z pohledu poplatků nejlevnější bankou u nás, ale její postavení již není zcela neotřesitelné. Do této doby již získala více než 440 tisíc klientů. Hodnocení v této části neměníme.
Banka příliš poplatkových změn nedělá, protože není moc kde. Nicméně v aktuálním IV. čtvrtletí banka nabídla snižování dalších, dalo by se říci, zbylých bankovních poplatků. Poplatkové změny platí od 1. 11. 2012. Předně mBank snížila, respektive zrušila poplatky za SEPA platby (odchozí i příchozí) a to ze 49 Kč. Dále zrušila poplatek za odchozí platbu u podnikatelského účtu Business konto, za který dříve vybírala 3 Kč. A nakonec výrazně snížila druhý a další příkaz k úhradě ze spořicího účtu eMax ze 150 Kč na 19 Kč (první odchozí platba ze SÚ je zdarma). A jak jsme již avizovali minule, z těchto důvodů zvyšujeme hodnocení v této části o 0,5 bodu.
Podoba sazebníku se ani v aktuálním čtvrtletí nezměnila. U sazebníku mBank je třeba ocenit, že je snadno k nalezení hned na homepage. Dále v něm klient v horní části najde přehlednou tabulku s archívem změn, a jakého okruhu služeb či produktů se tyto změny a kdy týkaly. Bohužel jednotlivé konkrétní změny klient nenajde a musí sazebníky porovnávat. Hodnocení neměníme.
V Q Report Scott & Rose nedošlo k žádnému pohybu a tak standardní klient zaplatí stále 647 Kč ročně, což ovšem banku posunulo až na 3. místo (za Fio banku a Equa bank). Minule jsme kvůli tomuto pohybu dolů snižovali hodnocení v této části, tentokrát jej ponecháme na stávající úrovni.

LBBW Bank (8, 5.5, 5.5, 8) = 6,75

Struktura bankovních poplatků se u této banky ani v aktuálním IV. čtvrtletí nezměnila. Hodnocení v této části proto ponecháváme na stejné úrovni jako v minulém čtvrtletí.
Banka v aktuálním IV. čtvrtletí svoje poplatky výrazně nezměnila. Minule jsme kvůli dlouhodobější pasivitě v porovnání s konkurenty snížili hodnocení v této části, tentokrát jej necháme beze změny.
Sazebník nedoznal žádných grafických změn a tak platí hodnocení z předchozího čtvrtletí. Je sice celkem viditelné, co všechno spadá pod balíčkové účty, přesto by mohl být sazebník poněkud přátelštější ke klientům. Členění jednotlivých částí uvnitř kapitol je graficky nepřehledné a především nevýrazné. V sazebníku se špatně orientuje. Jinak je dostupný jak ve formátu html, tak ve formátu pdf. Pro klienty je také přínosné, že má banka zároveň na stejném místě archív sazebníků (pdf. dokumenty) s přesnými daty změn. Banka také pravidelně dopředu informuje v tiskových zprávách o změnách ve svém sazebníku a k tomu přikládá i dokument, kde jsou změny popsány, takže klient hned ví, jakých služeb se budou týkat. Hodnocení v této části zatím není důvod měnit.
Podle Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům, takže standardního klienta stojí účet 1.249 Kč ročně a aktivního klienta pak 7.599 Kč. Hodnocení pro aktuální IV. čtvrtletí ponecháváme beze změn.

Poštovní spořitelna (7.5, 6, 6.5, 8.5) = 7,13

V posledním roce se stalo téměř pravidlem, že většinu změn, které PS aplikuje, činí tak společně s ČSOB. A v aktuálním IV. čtvrtletí se tak stalo opět. Poplatkové změny banka oznámila společně s ČSOB od 1. 11. 2012. Nicméně ve struktuře poplatků nedošlo k dramatickým změnám, proto hodnocení v této části ponecháváme ve stejné výši jako minule.
Jak již bylo předesláno, Poštovní spořitelna v aktuálním IV. čtvrtletí změnila sazebník k 1. 11. 2012. Došlo sice jen k drobným, ale tím spíše z pohledu klientů, negativním úpravám. Kromě změn ve výši pojistného, které má chránit dlužníka u spotřebitelských úvěrů, došlo ke dvěma méně příjemným poplatkovým pohybům směrem nahoru. A shodou okolností jeden z nich se týká poplatku, který je aktuálně na prvním místě v anketě o nejabsurdnější bankovní poplatek - banka zavedla 9 Kč poplatek za dotaz na zůstatek v bankomatech cizích bank (dříve zdarma). Banka také nově zpoplatňuje změnu PINu v jejích bankomatech – 8 Kč (dříve zdarma). Vzhledem k těmto změnám snižujeme bance hodnocení, podobně jako jsme tak učinili u ČSOB, v této části o 0,5 bodu.
Sazebník PS patří k těm méně přehledným. Je příliš dlouhý, komplikovaný a graficky nepřehledný. Nicméně změnou sazebníku na počátku letošního roku (k 1. 2. 2012) došlo přece jen ke zlepšení. Hned na začátku sazebníku v pdf formátu je celkem přehledná tabulka, která znázorňuje poplatky u jednotlivých druhů kont a to za vedení účtu a za transakce. Pro klienty je příjemné, že je tabulka rozdělená podle druhu účtů, komunikačního kanálu, který klient použije a na jednotlivé transakční služby. Může si tak snadněji než dosud najít, kolik a za co zaplatí. Po této tabulce již pokračuje původní sazebník PS. V aktuálním čtvrtletí k žádným grafickým změnám nedošlo a tak hodnocení nemáme důvod měnit.
V Q Reportu Scott & Rose zatím nedošlo k žádným pohybům a tak náklady standardního klienta jsou i nadále 1.568 Kč ročně. Vzhledem k tomu ponecháváme hodnocení v této části zatím nezměněné.

Raiffeisenbank (7.5, 6.5, 7.5, 7) = 7,13

Raiffeisenbank svoji poplatkovou politikou směřuje klienty k maximálnímu využívání eKonta při splnění podmínek pro věrnostní výhody, tedy varianty Prémium. V aktuálním čtvrtletí tento svůj záměr stvrdila sérií změn, které ještě více zvýraznily rozdíl mezi preferovaným eKontem a ostatními konty. Tyto změny platí od 1. 11. 2012. Vzhledem k celkovému zvýšení poplatků by si to zasloužilo snížit hodnocení i v této části, nicméně změny jen podtrhly základní poplatkovou architekturu banky a proto hodnocení v této části měnit nebudeme.
RB delší dobu nepřišla s významnými změnami sazebníku, ale v aktuálním IV. čtvrtletí si to vynahradila hned dvěma. Tou první byla velká změna sazebníku od 1. 11. 2012 a poplatky směřovaly vesměs směrem vzhůru. Ta druhá šla opačným směrem, kdy banka na počátku prosince oznámila zrušení nepopulárního poplatku za vedení hypotečních účtů. První změny se týkaly hlavně zdražení služeb u již nenabízených balíčkových účtů. RB tak jednoznačně zvyšuje svůj tlak na aktivní využívání eKonta, protože takových klientů se v zásadě změny nedotknou. Tak především banka zvýšila měsíční poplatky za vedení těchto účtů, a to většinou o částku od 5 do 20 Kč. Vzrostl také poplatek za měnovou složku u multiměnových účtů z 15 na 29 Kč. O 6 Kč měsíčně zdražuje vedení debetních karet v rámci těchto účtů. U starých účtů dojde k nárůstu cen za vedení přímého bankovnictví nebo platebních karet. Zvýšil se poplatek za nepovolený záporný zůstatek na účtu, a to z 200 Kč na 500 Kč a stejně tak i pokuta za 1. výzvu k zaplacení dlužné částky, která vzrostla z 200 Kč na 300 Kč. Poštovné se zvýší na 30 Kč za výpis u korunových účtů (dříve 20 Kč) a 29 Kč u cizoměnových (dříve 15 Kč). Banka také zdražila vedení kontokorentu z 50 Kč na 90 Kč měsíčně. Dražší jsou také výběry hotovosti kreditní kartou a základní kreditní karta Visa Extra (z 45 Kč na 55 Kč měsíčně). Banka také zvýšila cenu za podání papírového platebního příkazu ze 44 Kč na 54 Kč a za využití kanálu telefonního bankovnictví ze 14 Kč na 19 Kč. Vzhledem k těmto jednostranným změnám směrem vzhůru bychom snížili hodnocení v této části o celý 1 bod, nicméně bereme v úvahu, že se změny většinou týkají již nenabízených balíčkových účtů a že banka zrušila poplatek za vedení účtu k hypotéce, proto snižujeme pro tento kvartál hodnocení v této části jen o 0,5 bodu.
Sazebník nedoznal žádných grafických změn a patří tak stále k těm přehlednějším a klienti by se v něm měli dobře orientovat. Jasně je poznat, co všechno patří do preferovaného eKonta. U RB je třeba vyzdvihnout, že jako jedna z mála bank vydává při změnách sazebníku speciální pdf. dokument, kde nejen, že popíše seznam změn s původní a novou cenou (dokonce i s výpočtem rozdílu), ale také přidá tipy a alternativy pro klienty, kteří jsou změnou nějak postiženi. V rámci aktuálního IV. čtvrtletí se podoba sazebníku nezměnila a tak hodnocení v této části neměníme.
Q Report Scott & Rose zaznamenal pohyby směrem vzhůru a to u standardního klienta z 1.799 Kč na 1.877 Kč a u aktivního klienta z 2.307 Kč na 2.405 Kč. Vývoj této banky budeme i nadále pozorně sledovat, ale pro aktuální čtvrtletí žádné změny v hodnocení této části dělat nebudeme.

UniCredit Bank (7.5, 7, 8, 7) = 7,38

UniCredit výrazně změnila svůj sazebník v předminulém čtvrtletí. V aktuálním IV. čtvrtletí pak došlo k dalším změnám a to k 1. 12. 2012, kdy banka spustila zcela nový koncept osobních kont. Ten je postaven na principu, že osobní balíčková konta (Expresní, Aktivní, Perfektní a Premium), mohou být vedena zdarma, pokud jsou aktivně využívána – tedy splnění určité hranice u bezhotovostního kreditního obratu v daném měsíci či průměrného měsíčního zůstatku na účtu. Banka také rozšířila nabídku o Dětské konto a Cool konto pro mladé (pro mladé klienty ve věku od 15 do 26 let). Vzhledem k těmto změnám jsme se rozhodli zvýšit hodnocení v této první části o 0,5 bodu.
V souvislosti s novou koncepcí osobních kont vstoupil v platnost od 1. 12. 2012 nový sazebník poplatků. UniCredit tak výrazně změnila svůj sazebník podruhé v roce 2012 (poprvé se tak stalo k 1. 4. 2012). Banka se vydala cestou, kdy nabídne svoje konta zdarma pro aktivní klienty. Z hlediska celkových změn lze těžko po prvním měsíci fungování konstatovat, zdali se poplatky u klientů proti minulosti zvýšily či naopak snížily. Proto jsme se rozhodli zatím v této části hodnocení neměnit a důkladně monitorovat poplatkový vývoj a postavení banky v různých srovnávačích. UniCredit jinak ještě před koncem roku stačila nabídnout bonus pro klienty, kteří využili Presto půjčku a výrazně snížila úroky při refinancování hypotéky.
UniCredit měnila podobu svého sazebníku už jednou v roce 2012. Banka rozšířila možnost prezentace sazebníku - dříve byl k dispozici jen v jednom dokumentu, nově banka rozdělila sazebník na logických 15 kapitol, které je možné ovládat samostatně. Zároveň ale umožňuje sazebník stáhnout v jednom pdf formátu, kde je hlavní tabulka se všemi nabízenými konty a podobně jako u KB i s cenou služby mimo balíčkový účet. Podoba sazebníku se za poslední roky významně zlepšila a zpřehlednila. V aktuálním IV. kvartále zatím vysoké hodnocení z minula neměníme.
V Q Reportu Scott & Rose tentokrát došlo k zajímavým pohybům a to oběma směry, což je vzhledem ke změně konceptu celkem očekávatelné. Zatímco standardní klient zaplatí ročně méně a to z dřívějších 1.795 Kč nově 1.638 Kč, tak aktivní klient si naopak velmi připlatí z původních 5.605 Kč ročně na 7.495 Kč. Vzhledem k těmto protisměrným pohybům, hodnocení pro tentokrát neměníme, ale budeme pozorně sledovat další vývoj UniCredit v porovnávačích.

Volksbank CZ (7, 7, 7, 7.5) =7,13

Banka, která je v poslední době velmi aktivní, nicméně v aktuálním IV. čtvrtletí došlo k významným poplatkovým změnám, bohužel vesměs směrem nahoru. Volksbank, která v posledním roce provedla několik zásadních změn (koncept Domácí konto, koncept Domácí banka, Volksbank osobní konto), změnila sazebník v aktuálním kvartále k od 3. 10. 2012. Vzhledem k tomu, že změny jako celek směřují téměř jednostranně ke zvyšování poplatků, rozhodli jsme se po více než roce snížit hodnocení banky v této části o 0,5 bodu.
Jak již bylo řečeno, Volksbank změnila sazebník k 3. 10. 2012. Pojďme se na změny podívat podrobněji. Ve stručnosti lze konstatovat, že banka své stávající klienty moc respektive vůbec nepotěší. Takže banka zdražila, mimo jiných položek, příkaz k úhradě zadaný přes telefon z 10 Kč na 14 Kč a nově zavedla poplatek ve výši 25 Kč za podání příkazu k úhradě na pobočce (dříve zdarma). Zvýšila také poplatek za výpis z účtu zaslaný poštou z původních 35 Kč na nových 40 Kč. U některých položek jde opravdu o velký skok – například založení trvalého příkazu na pobočce bude stát 50 Kč, zatímco dosud byla tato služba zdarma. Dále se zdražily všechny výběry z bankomatů - z vlastních bankomatů to je posun ze 4 Kč na 5 Kč, z bankomatů ČSOB z 8 Kč na 10 Kč a z bankomatů ostatních bank z 35 Kč na 37 Kč. Opačným směrem, tedy snižování poplatku se týká zpracování hypotečního úvěru z původních 0,8 % z výše úvěru (min. 8 000 Kč, max. 30 000 Kč) na 0,4 % z výše úvěru (min. 4 000 Kč, max. 10 000 Kč), banka také snížila poplatek za zaslání zapomenutého PINu z 200 Kč na 160 Kč korun a poplatek za změnu limitu na platební kartě ze 100 Kč na 70 Kč. Jak jsme již avizovali minule, vzhledem k drtivé většině zvyšujících se poplatků, snižujeme pro aktuální kvartál hodnocení v této části o 0,5 bodu.
Sazebník banky nedoznal žádné změny podoby, takže Volksbank i nadále nabízí přehledný seznam jednotlivých kapitol, který je pro klienty transparentní. Sazebník je tak postaven na zcela odlišném principu například od KB nebo nově i UniCredit Bank, kde je vše v jedné tabulce. Relativní nevýhodou takto děleného sazebníku je, že klient musí mezi jednotlivými službami a produkty překlikávat. Na druhé straně jsou jednotlivé kapitoly (služby) jasně definované a snadno k nalezení. Hodnocení v aktuálním IV. čtvrtletí nemáme důvod měnit.
V Q Reportu Scott & Rose došlo logicky po poplatkových změnách i ke změnám nákladů bankovních klientů a to očekávatelně směrem vzhůru. Takže standardní klient nové zaplatí ročně 2.053 Kč (minule 1.951 Kč) a aktivní klient pak 5.893 Kč (minule 5.700 Kč). Pro tento kvartál zatím ponecháváme hodnocení beze změny s negativním výhledem do dalšího čtvrtletí.

Zuno Bank (8, 8, 8.5, 8) = 8,13

Třetí nová banka v našem hodnocení. Zuno Bank patří do bankovní skupiny Raiffeisen Bank International. Banka doposud získala od svého vstupu na český trh přes 65 tisíc klientů (v minulém čtvrtletí to bylo 55 tisíc). Zuno Bank přišla, podobně jako obě nové banky, s několika originálními prvky. Především zaujala nápadem připisovat úroky na spořicím účtu na denní bázi tak, aby se klient vyhnul placení srážkové dani (15%). Tento „fígl“ však od nového roku již fungovat nebude. V aktuálním IV. čtvrtletí nepřišla banka s žádnými poplatkovými změnami a ani se nezměnila základní poplatková filosofie banky, takže hodnocení v této části ponecháme také beze změn.
Zuno Bank představila výrazné poplatkové změny naposledy k 6. 8. 2012. Ve IV. kvartále k žádným změnám nedošlo a tak nemáme důvod měnit naše hodnocení ani v této části.
Sazebník je podobně jako u Air Bank či Equa bank přehledný a celkem jednoduchý. Všechny tři nové banky vyslyšely volání klientů po srozumitelnosti na první přečtení. Sazebník Zuno Bank se i po rozšíření služeb vešel na dvě A4. Hodnocení v této části ponecháváme na stejné úrovni jak v minulém čtvrtletí.
V Q Reportu Scott & Rose nedošlo k žádným pohybům ve výši bankovních poplatků a tak i nadále jsou roční náklady standardního klienta 908 Kč. Hodnocení ponecháme na stejné úrovni jako minule.Čtěte také Ostatní čtou
Témata tohoto článku

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 3.0115 / Celkový počet hodnoceni 1217
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5

Vstřícná banka z pohledu poplatků - 4. čtvrtletí 2012

mbank
Standardní klient zaplatí za rok na poplatcích 647 Kč? Asi jsem nestandardní (nebo nadstandardní?) ...
Diskutovat


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti