Kazuistika - příběhy klientů

KAZUISTIKA: Petra a Alena dokázali výrazně snížit náklady domácnosti. Jak?

19. 07. 2018  00:36  |   KAZUISTIKA - FINANČNÍ GRAMOTNOST: Petr a Alena se rozhodli ušetřit tisíce korun na zbytečných nákladech své domácnosti. K tomuto nápadu je přivedly velké finanční těžkosti. Nakonce se jim výrazně podařilo snížit náklady. více »

33. díl - Kazuistika: Úvěrový podvod lze spáchat velmi snadno

19. 07. 2018  00:23  |   Výchozí situace: Uživatelka služby (dále jen US) je samoživitelka čerpající rodičovský příspěvek na 2letého syna ve věku 25 let a je opět těhotná. Nemá žádný majetek a se synem žije v azylovém domě ve Šluknovském výběžku. více »

32. díl - Kazuistika: Jak se chránit před blokací účtu po zaplacení

16. 07. 2018  00:18  |   Výchozí situace, popis problému: Klient telefonoval s dotazem ohledně exekuce, která je vedená na manželku. Jedná se o dluh z r. 2009, který vznikl před manželstvím. Klient i jeho manželka dostali vyrozumění o zahájení exekuce, dva dny před tím měli oba dva zablokované účty. více »

31. díl - Kazuistika: Exekuce dokáže dluh výrazně zvýšit

12. 07. 2018  00:56  |   Výchozí situace: Na konzultaci přijde pár. Klientem je muž, žena je jeho přítelkyně. Klient řeší nečekanou exekuci. Dluh vznikl tak, že klient hradil pojištění týkající se jeho práce. Toto pojištění telefonicky zrušil a měl za to, že celá věc je vyřízena. více »

30. díl - Kazuistika: Oddlužení může být dražší než splácení

09. 07. 2018  00:53  |   Výchozí situace: Na naši poradnu se obrací mladá žena řešící předluženost. Je matkou tříletého syna a žije s partnerem – otcem dítěte. Manželé nejsou. Nechce, aby se partner o jejích dluzích dozvěděl – nemá s nimi nic společného a klientka nechce do dluhů zatahovat svou rodinu. více »

29. díl - Kazuistika: Exekuce na příbuzného může ohrozit váš majetek

05. 07. 2018  05:46  |   Výchozí situace:Poradnu telefonicky kontaktovala klientka, která se obává, aby jí na základě exekuce syna nebyl zabaven její majetek. více »

28. díl - Kazuistika: Návrh na oddlužení musí mít všechny náležitosti i přílohy

02. 07. 2018  00:44  |   Výchozí situace: Poradnu telefonicky kontaktovala klientka, která podala Návrh na povolení oddlužení. Klienta byla v usnesení vyzvána, aby návrh opravila a doplnila. Klientka tomuto usnesení nerozumí a neví, proč jí byl návrh v minulosti zamítnut. více »

27. díl - Kazuistika: Nezaplacený poplatek za odpad už děti do exekuce nepošle

28. 06. 2018  00:41  |   Výchozí situace, popis problému: Poradnu zkontaktovala klientka, která žije sama s nezletilou dcerou. Klientka je v současné době poživatelkou invalidního důchodu. Dcera studuje. V době kdy byla klientka vážně nemocná, neuhradila poplatek za odpad za dceru. více »

26. díl - Kazuistika: Přemrštěné výživné je nutné řešit soudně a včas

25. 06. 2018  00:26  |   Výchozí situace, popis problému: Na poradnu se obrátila klientka, která řešila situaci svého přítele. Klientčin přítel dluží na výživném. Na jeho osobu byla nařízena exekuce kvůli hrazení výživného. více »

25. díl - Kazuistika: Smlouva o zúžení společného jmění manželů může před dluhy ochránit

21. 06. 2018  00:23  |   Výchozí situace, popis problému: Poradnu zkontaktovala klientka, která před vznikem manželství přijala úvěr, který je napsán pouze na její jméno. V době konzultace byla na klientku i na jejího manžela nařízena exekuce formou „obstavení účtu“ a srážkami ze mzdy. více »

24. díl - Kazuistika: Nemáte na placení dluhů. Plaťte alespoň něco

18. 06. 2018  00:21  |   Výchozí situace, popis problému: Poradnu navštívil klient, který je již dlouhodobě předlužený. Klient se již několik let snaží jednotlivé závazky řešit. Zpočátku se mu dařilo si s věřiteli smluvit splátkové kalendáře, ty však po několika měsících nebyl schopen plnit. Klient se postupně dostal do dluhové spirály. více »

23. díl - Kazuistika: Pozor na obchodní zástupce

14. 06. 2018  00:18  |   Výchozí situace: Klientka uzavřela u sebe doma smlouvu s obchodním zástupcem společnosti nabízející obstarání slevy na úhradě za poskytování telekomunikačních služeb. více »

22. díl - Kazuistika: Jak řešit zamítnutou reklamaci

11. 06. 2018  05:16  |   Výchozí situace: Klientka zakoupila přes internet rozkládací postel a reklamovala ji, reklamace nebyla uspokojivě vyřízena. více »

21. díl - Kazuistika: Vrátit zboží je možné do 14 dnů

07. 06. 2018  00:51  |   Popis problému:  Klientka se obrátila na poradnu o radu, jak postupovat, když manžel dostal Vánocům dva testery alkoholu. Rádi by vrátili tester, který kupovala klientka přes internet v listopadu, druhý tester je darem od obchodního partnera. více »

20. díl - Kazuistika: Nájemce má nárok na předložení vyúčtování

04. 06. 2018  00:48  |   Popis situace: Na poradnu se obrátil klient, který již třetím rokem bydlí v nájemním bytě, smlouva je mu vždy prodlužována na základě dodatků k původní nájemní smlouvě. více »

19. díl - Kazuistika: Dluhy na nájemném jsou důvodem k okamžité výpovědi

31. 05. 2018  00:46  |   Popis situace: Na poradnu se obrátila klientka, která měla uzavřenou nájemní smlouvu o to od ledna 2017 do konce prosince 2017. Nicméně nyní obdržela od pronajímatele oznámení o ukončení nájemní smlouvy a výzvu k vyklizení bytu do poloviny července a to z důvodu, že neuhradila 4 měsíce nájemné. Klientka má v bytě nahlášeno trvale bydliště. více »

18. díl - Kasuistika: Vypořádání sjm před dluhy ochránit nemusí

28. 05. 2018  00:43  |   Popis situace: Klientce přišel exekuční příkaz na srážky ze mzdy. Jedná se o závazek, který klientka přijala jako spoludlužnice v době manželství, po rozvodu se s manželem dohodli, že každý uhradí svou polovinu, nicméně bývalý manžel závazek nehradil a věřitel přistoupil k exekuci. více »

17. díl - Kazuistika: Mikropůjčky mohou být velmi zrádné

24. 05. 2018  00:41  |   Popis situace: Na poradnu se obrátila klientka, která v posledních dvou měsících uzavřela několik smluv o spotřebitelském úvěru. Klientka splácí hypotéku, a v době kdy uzavírala tyto smlouvy, věděla, že jí nebude prodloužena pracovní smlouva a tudíž bude mít velmi výrazný pokles příjmů. více »

16. díl - Kazuistika: Jak se bránit mobiliární exekuci

21. 05. 2018  00:38  |   Výchozí situace: Do poradny přicházejí klienti v předdůchodovém věku, kteří byli podnikatelé, ale podnikatelský záměr se nezdařil a oni se dostali do platební neschopnosti, takže museli podnikání ukončit. Zbylo jim několik závazků, které jsou nyní již vymáhány exekučně. více »

15. díl - Kazuistika: Dluhy za bydlení jsou nejhorší

17. 05. 2018  00:35  |   Výchozí situace: Klient se dostavil do občanské poradny kvůli své dceři s dotazem ohledně velmi špatné finanční situace. Klient uvedl, že dcera dluží od roku 2000 za nájem městského bytu. Dcera je v současné době vedena na ÚP bez nároku na hmotné zabezpečení. více »

14. díl - Kazuistika: Dluh je nutné přihlásit do insolvečního řízení

14. 05. 2018  00:32  |   Výchozí situace: Před několika dny obdržel klient od pověřeného soudního exekutora Příkaz k úhradě nákladů exekuce. V roce 2011 si klient podal ke Krajskému soudu v Ústí nad Labem insolvenční návrh spojený s návrhem na povolení oddlužení. více »

13. díl - Kazuistika: Pro oddlužení musíte znát všechny své dluhy

10. 05. 2018  00:30  |   Výchozí situace: Klient je rozvedený. Vznikly mu závazky, klient neví přesně kolik, které dospěly do fáze exekuce. V současné době je tak na klientovo příjem - starobní důchod, nařízeno několik exekucí pro vymáhání nepřednostní, ale i přednostní pohledávky. více »

12. díl - Kazuistika: Dluhy kamarádům se často nevracejí

07. 05. 2018  00:27  |   Výchozí situace: US půjčila kamarádce peníze, podala žalobu a podle rozsudku měla dlužnice částku zaplatit ve splátkách, pokud splátku nezaplatí, je celá pohledávka splatná. Žaloba nabyla právní moci v roce 2013 a od té doby dlužnice nic nezaplatila. více »

11. díl - Kazuistika: Podporovat nezaměstnané potomky se nevyplácí

03. 05. 2018  00:24  |   Výchozí situace: Klientka chtěla pomoci svému synovi, který je závislý na alkoholu a herních automatech. Vlivem těchto závislostí nadělal dluhy. Syn sliboval matce, že si najde práci a bude splácet úvěr, který si vzala ona kvůli němu vzala. více »

10. díl - Kazuistika: Pozor na dluhy manžela po rozvodu

30. 04. 2018  00:22  |   Výchozí situace: Manželství klientky bylo rozvedeno spornou cestou v na začátku roku 2017. Ráda by už konečně dořešila vypořádání SJM, avšak dozvěděla se, že manžel vzal půjčky za trvání manželství, o kterých klientka nevěděla. více »

9. díl - Kazuistika: Daňové zvýhodnění na dítě má uplatnit rodič, který má dítě v péči

26. 04. 2018  00:20  |   výchozí situace: Klientka nastoupila po rodičovské dovolené do práce. Ještě před nástupem do práce došlo k rozchodu rodičů nezletilého dítěte. Klientce byl svěřen syn do péče a bylo stanoveno výživné otci na základě rozhodnutí soudu. více »

8. díl - Kazuistika: Finanční těžkosti mohou pomoci překonat dávky

23. 04. 2018  00:17  |   výchozí situace: Na naši OP se obrátila babička a chtěla řešit situaci své vnučky. Vnučka úspěšně dokončila studium na VŠ. V březnu 2015 začala shánět práci, ale vážně onemocněla. Jedná se o onemocnění, které si vyžádá několik let léčení. více »

7. díl - Kazuistika: Exekuce se nevyhýbají ani penzistům

19. 04. 2018  00:12  |   Výchozí situace: OBČANSKOU PORADNU Karviná navštívil zájemce o službu v březnu 2017. Ke své situaci uvedl, že dluží Providentu, Fajn půjčce a několika exekutorům na nákladech za provedení exekuce. Aktuální výše jeho dluhů je 80000 Kč. více »

6. díl - Kazuistika: Půjčovat pouze na ústní dohodu je hazard

16. 04. 2018  00:09  |   Výchozí situace: OBČANSKOU PORADNU Karviná navštívil zájemce o službu v srpnu 2017. Ke své situaci sdělil, že zapůjčil svému známému v květnu 2017 na základě ústní dohody částku 16500 Kč. Svědkem zápůjčky byl jeho kamarád. více »

5. díl - Kazuistika: Exekuci nepodléhá obvyklé vybavení domácnosti

12. 04. 2018  00:07  |   Výchozí situace: V srpnu loňského roku přišel do OBČANSKÉ PORADNY Karviná zájemce o službu s tím, že je zadlužen (dlužnou částku neuvedl), a má informaci, že k němu do domu přijdou exekutoři, aby mu exekuovali majetek. více »

4. díl. Kazuistika: Zadlužení může řešit i splátkový kalendář

09. 04. 2018  00:02  |   Výchozí situace: V srpnu letošního roku přišla do OBČANSKÉ PORADNY Karviná zájemkyně o službu s tím, že byla dva roky nezaměstnaná. Protože neměla dostatečný příjem, nemohla si platit paušál u spol. T-mobile, a proto jí u této společnosti vznikl dluh. více »

3. díl - Kazuistika:Spirála předlužení se velmi těžko řeší

05. 04. 2018  00:58  |   Výchozí situace: Klientka se na OP Hlinsko obrátila na jaře roku 2017. Paní začala první měsíc pracovat, měla velké množství dluhů. Poradnu navštěvovala společně se svoji dcerou, která jí pomáhala se v situaci orientovat. více »

Kazuistika: Jak nejlépe vybrat správnou banku

02. 04. 2018  10:11  |   KAZUISTIKA - REÁLNÉ PŘÍBĚHY NAŠICH ČTENÁŘŮ. Slečna Věra hledá novou, pro ní ideální a vstřícnou banku. Podle čeho vlastně banku vybírat a na jaké parametry se při výběru zaměřit? více »

Kazuistika: Byt je jeho. Vystěhovat vás ale nemůže

29. 03. 2018  08:57  |   KAZUISTIKA - REÁLNÉ PŘÍBĚHY NAŠICH ČTENÁŘŮ: Paní Pavla se dostala do nepříjemné a stresové situace. Plánuje rozvod, ale její manžel jí vydírá, že jí vystěhuje ze svého bytu, kde mají společnou domácnost. Má na to právo? více »

2. díl - Kazuistika: K oddlužení je někdy potřebný souhlas věřitele

27. 03. 2018  00:53  |   Výchozí situace: S uživatelkou služby (dále jen  US) byla uzavřena ústní dohoda o poskytnutí služby. US sděluje že má dva věřitele více závazků u jednoho. Jeden dluh v rámci IČA,  tedy jde o dluh z podnikání. Na dluzích zatím neváznou exekuce ani se dluhy neprojednávají u soudního řízení. více »

1. díl - Kazuistika: Oddlužení může být často velmi náročné

22. 03. 2018  00:47  |   Výchozí situace: Na poradnu se obrátil klient, který má problémy s dluhy. Je rozvedený, žije se svou partnerkou a dítě má zletilé. U má několik půjček, které už nezvládá delší dobu splácet. Jedna půjčka již byla zesplatněna a byla mu zaslána poslední předžalobní výzva k úhradě 183 000 Kč. více »

Kazuistika: Dávat svůj účet k dispozici jinému je nebezpečné

15. 03. 2018  00:49  |   KAZUISTIKA - PRAVDIVÉ PŘÍPĚHY NAŠICH ČTENÁŘŮ: Paní Jana je obvodní lékařkou. V důsledku své snahy o pomoc svým nejbližším se sama málem dostala do velkých problémů. více »

KAZUISTIKA: Špatně spočítané RPSN? Můžete se úspěšně bránit

11. 01. 2018  00:50  |   ČTVRTEČNÍ SERIÁL - KAZUISTIKA: Přinášíme vám další reálný příběh našeho čtenáře. Jeho příklad dokazuje, že se vyplatí bránit až do konce svá práva. Čtěte dále! více »

KAZUISTIKA: Vypořádání majetku po rozvodu stálo Lenku nejen nervy, ale i více než milion korun

04. 01. 2018  00:59  |   KAZUISTIKA - PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH LIDÍ: Lence je 38 let. Pojďte s námi prožít její příběh, který sice dobře začal, ale nedobře skončil. Lenka je velmi dobrou zubní lékařkou. Jejím problémem však bylo a je, že trpí silnou nadváhou.  více »

KAZUISTIKA: Boj proti neoprávněnému poplatku

28. 12. 2017  00:29  |   KAZUISTIKA: Paní Irena má za sebou velmi dlouhou a dosti náročnou reklamační cestu. Absolvovala jí jen díky své odvaze, odhodlání a principiálnosti. více »

KAZUISTIKA: Jak dopadl souboj s ČMSS

21. 12. 2017  00:29  |   KAZUISTIKA - Reálné příběhy našich čtenářů: Čtenář se pustil do boje s Českomoravskou stavební spořitelnou za svá práva a uspěl. Je to příklad toho, že má smysl prát se za svá práva a to i s velkými finančními kolosy. ČTĚTE DÁLE! více »

KAZUISTIKA: Pozor na uzavírání smluv po telefonu

07. 12. 2017  08:00  |   ČTVRTEČNÍ SERIÁL - KAZUISTIKA: Reálné příběhy našich čtenářů. Hana udělala velkou chybu, když uzavřela smlouvu po telefonu, aniž by si to vůbec uvědomila. Náprava pak není vůbec lehká. ČTĚTE DÁLE! více »

KAZUISTIKA: Porovnáním cen se dají ušetřit tisíce

23. 11. 2017  00:55  |   KAZUISTIKA: Pouhým porovnáním cen různých dodavatelů zboží a služeb lze dosáhnout velmi vysokých úspor. Vyhledavače a porovnavače cena nalezneme standardně na internetových webech. více »

KAZUISTIKA: Poradce, který pořádně neporadil

16. 11. 2017  00:43  |   KAZUISTIKA: Paní Jana využila služeb finančního poradce, kterého jí doporučila její kamarádka. Mělo se jednat o odborníka, který měl Janě poradit, jak zajistit financování pořízení nemovitosti. více »

KAZUISTIKA: Není vše diamant co se třpytí

09. 11. 2017  00:15  |   KAZUISTIKA: Ivan si objednal diamanty, které se však ukázaly jako falešné. Risk se u investic nemusí vyplatit. Prodělek může být skutečně fatální. ČTĚTE DÁLE! více »

KAZUISTIKA: Petr přišel o statisíce. Praskla cenová bublina

05. 10. 2017  00:20  |   FINANČNÍ GRAMOTNOST - KAZUISTIKA: Spoléhat se na stále se zvyšující ceny nemovitostí není dobré. Jednou přijde krize a cenová bublina splaskne. To platí i dnes. více »

KAZUISTIKA: Dědictví, aneb… když si z vás sestra udělá dobrý den

21. 09. 2017  00:57  |   KAZUISTIKA - PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH LIDÍ: Jaroslava pracuje v sociálních službách a právě oslavila své 49 narozeniny. Stará se a pečuje o staré a nemocné lidi, kteří jsou často velmi vděční a mají pracovitou a starostlivou Jarku velmi rádi. více »

Kazuistika: Petra si vzala co jí patřilo. Spáchala tím ale trestný čin

14. 09. 2017  01:24  |   KAZUISTIKA – REÁLNÉ PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH LIDÍ: Některé věci se zdají být logické a přesto nejsou dovolené a někdy za takový postup hrozí i vězení. O tom se přesvědčila právě naše Petra, které bylo letos 37 let. více »

Kazuistika: Honza už se ženit nikdy nebude. Manželství ho zruinovalo

07. 09. 2017  00:23  |   KAZUISTIKA – REÁLNÉ PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH LIDÍ: Honza, kterému letos bylo 30 let už na ženění zanevřel. Byla to i jeho chyba, že si špatně vybral. Byl však také moc důvěřivý a tolerantní. více »

KAZUISTIKA:Jarka investovala do domu rodičů. O velkou část peněz přišla

17. 08. 2017  00:51  |   KAZUISTIKA - PŘÍBĚHY OBYČEJNÝCH LIDÍ: Jarce bude letos 55 let. I přesto má velmi cennou a zároveň hořkou zkušenost. Vztahy v rodině jsou pro mnoho lidí mnohem méně důležité než peníze. více »

Sekce obsahuje celkem 130 článků. Výše vypsáno 0 - 50Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti