Zkušenost s výpovědí překlenovacího úvěru


17. 04. 2014  00:39   |   BP.com   |   komentářů (1)

Čtenář a klient stavební spořitelny Wüstenrot se na nás obrátil se zajímavým dopisem, který se týká jeho zkušenosti s výpovědí překlenovacího úvěru. Naše Vrba samozřejmě požádala o reakci i zmíněnou společnost Wüstenrot.

ČTENÁŘ PÍŠE:

Dobrý den,

Rád bych vám popsal svoji zkušenost s výpovědí překlenovacího úvěru ze  stavebního spoření, které jsem si v roce 2007 bral z důvodu koupi bytu  2+KK.

Tenkrát byla pro tento typ produktu vhodná doba, měl jsem již stavební  spoření, byl jsem spokojen, líbil se mi  garantovaný úrok 4,8% po celou  dobu splácení i možnost v případně financí navíc snížit dobu splácení  úvěru. Bohužel v následujících letech přišla hypoteční krize a úrok  4,8%, který byl tenkrát jeden z nejlepších je dnes již k smíchu. S tímto  jsem se smířil a beru to, co se na trhu stalo, jako realitu. Více mi ale  vadí jednání ze strany Wuestenrotu, jejich neustálé změny podmínek a  sazeb, které pravidelně provádí. Nejdříve to byla změna ve vzorečku,  který počítá tzv. „ohodnocovací číslo - OHČ“, kdy se přidáním čísla 2 do  vzorečku zdvojnásobila lhůta pro přechod z překlenovacího na normální  úvěr. Takže klidně můžete doplatit zbylou částku na spořícícm účtu, ale  stejně budete čekat několik let, než se vám toto číslo dostane na  hladinu, kterou si určí WSS. Jsem zvědav, kdy číslo požadované pro  přidělení úvěru zvednou.

Druhá a zcela zásadní změna nastala od 1.1.2014. WSS totiž zcela  změnila sazebník pro předčasné splacení úvěru. Lidé jim smlouvy rušili,  tak s novým sazebníkem se to už jen tak nestane. Jestliže do roku 2013  byla pokuta za předčasné splacení překlenovacího úvěru.

3 % z předčasně splacené části úvěru při před časném splacení úvěru po  uplynutí 5 let od data uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru.

5 % z předčasně splacené části úvěru při předčasném splacení úvěru do 5  let od data uzavření smlouvy o poskytnutí úvěru  Viz. podmínky na stránkách: http://www.wuestenrot.cz/file.php?type=file&disk_filename=file_667_GENERAL.pdf

Nyní od 1.1.2014 to je takto:

3 % z předčasně splacené části celkové výše úvěru za každý započatý rok  do přidělení cílové částky.

http://www.wuestenrot.cz/file.php?type=file&disk_filename=file_1105_GENERAL.pdf#page=3&zoom=130,0,725

V roce 2007 jsem o těchto podmínkách věděl, ale netušil jsem, že to WSS  takto zásadně změní a klient se vlastně stane otrokem svojí banky a není  z toho cesta ven. Přitom vše řádně platí včas, takže by si ho měla banka  hýčkat, omyl.

Pro představu uvádím náš případ:

2007: sám jako fyzická osoba uzavírám překlenovací úvěr s úrokem 4,8%  na 14 let, cena bytu při koupi = 2.100.000 Kč

2009: hypoteční krize snižuje úrokové sazby až na 3% a ceny bytů jdou  dolů

2013: byt se snažíme prodat z důvodu stěhování do většího. Za 6 let  bydlení jsme se v rodině rozrostli  a malý byt ve kterém jsem bydlel  sám, nám nyní jako 4 členné rodině nevyhovuje.

2014: Byt prodán za cenu 1.800.000 Kč

Poplatky WSS:

Každý rok 8500 Kč x 12, tedy 102.000 Kč x 6 let = 612.000 Kč za  překlenovací úvěr  Poplatek za splacení předčasného úvěru do 31.12.2013 = 3%, tedy 63.000  Kč  Nyní od 1.1.2014 poplatek 3% za každý rok do přidělení cílové částky,  tedy 8 let x 63.000 Kč = 504.000 Kč

Navýšení poplatku za předčasné ukončení úvěru z 63.000 Kč na 504.000 Kč  mi přijde jako neúměrně vysoké. Dovolím si použít slova jako: drzost,  konec etického chování, možná i lichva.

Řešení:

1/ Smlouvu jsem podepisoval za podmínek v roce 2007, o nových  podmínkách a sazebníku mi banka nedala předem vědět.

2/ Na banku podám stížnost k ČNB a budu se domáhat, aby stáhla ze svých  stránek tento Etický kodex, který svým chováním vůči klientům porušuje:

http://www.wuestenrot.cz/o-nas/stavebni-sporitelna/kodex-chovani-mezi-bankami-a-klienty/kodex-chovani-mezi-bankami-a-klienty.html

REAKCE WÜSTENROT, STAVEBNÍ SPOŘITELNY, A.S. (HELENA DUŠKOVÁ):

"Překlenovací úvěr lze splatit předčasně před přidělením cílové částky pouze se souhlasem Wüstenrotu na základě písemné žádosti dlužníka, přičemž předčasné splacení překlenovacího úvěru podléhá úhradě dle aktuálního Sazebníku úhrad.

V podmínkách pro poskytování úvěrů Wüstenrot – stavební spořitelny a.s. v článku VII. bod 6 je uvedeno:

„Překlenovací úvěr nemůže být dlužníkem splacen před přidělením cílové částky a vznikem nároku na poskytnutí úvěru ze stavebního spoření. Ve výjimečných případech na základě písemné odůvodněné žádosti dlužníka je možné po dohodě s Wüstenrotem překlenovací úvěr předčasně uhradit. Dlužník se v tomto případě zavazuje zaplatit Wüstenrotu úhradu ve výši dle platného sazebníku.“

Klient při uzavírání smlouvy věděl, že překlenovací úvěr může předčasně splatit pouze se souhlasem banky a že je předčasné splacení překlenovacího úvěru zpoplatněno.

Náklady předčasného splacení úvěru jsou nutné a objektivně odůvodněné náklady vzniklé bance v přímé souvislosti s předčasným splacením úvěru. Do nákladů předčasného splacení úvěru banka započítává zejména ušlý zisk z budoucích úrokových výnosů z poskytnutého překlenovacího úvěru, zvýšené náklady na umístění předčasně vrácených finančních prostředků, náklady na vyhotovení dokumentů souvisejících s ukončením smluvního vztahu založeného smlouvou, náklady na pracovníky, kteří předčasné splacení úvěru vyřizují.

Zpoplatnění předčasného splacení překlenovacích úvěrů po udělení souhlasu banky se splacením je dáno finanční a obchodní politikou banky. Splácení překlenovacích úvěrů musí být ze strany banky regulováno, protože banka musí dodržovat regulatorní opatření a udržovat likviditu v optimální výši z důvodu své stability. V případě poskytnutí překlenovacího úvěru musí banka zajistit rezervaci určitého objemu prostředků v závislosti na jejich objemu a době plánovaného období splácení úvěru."Čtěte také Ostatní čtou

Přidej odkaz na Bookmarky.cz


Nahoru Vytisknout

Hodnocení článku
Průměrná známka 2.99372 / Celkový počet hodnoceni 796
Hodnoťte známkou jako ve škole: 1 2 3 4 5

Zkušenost s výpovědí překlenovacího úvěru

Překlenovací úvěr od Wüstenrot
Dobrý den, také máme bohužel špatnou zkušenost s předčasným splacením překlenovacího úvěru. Nechápu,...
Diskutovat


Zajímavosti
Nejčtenější zajímavosti